Deze website maakt gebruik van cookies.

donderdag 01 juli 2021

  • Goed opdrachtgeverschap: visie vanuit de wetenschap en praktijk


    ,

    In een toenemend aantal organisaties wordt de term goed opdrachtgeverschap gebruikt als het gaat om de manier waarop organisaties en zelfstandig professionals met elkaar samenwerken. Maar wat verstaan we nu onder goed opdrachtgeverschap? Wie draagt er aan bij en wat levert het op (op de korte en lange termijn)?