Deze website maakt gebruik van cookies.

Stichting Arbopodium en Stichting Arbo & Podiumkunsten

Stichting Arbopodium
Eind juni 2007 liep het verlengde Arboconvenant Podiumkunsten af. Al geruime tijd zijn de betrokken koepelorganisaties, Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF), Vereniging van Nederlandse Theatergezelschappen en -producenten (VNT), Contactorgaan Nederlandse Orkesten (CNO), Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP) en het DOD, brancheorganisatie voor de dans, in gesprek om te kijken wat er na deze convenantperiode moet gebeuren met Stichting ArboPodium en de producten die ArboPodium heeft ontwikkeld. Ook de Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) is bij deze gesprekken nauw betrokken geweest als adviseur.

Website Arbopodium opgeschoond en up to date
De website www.arbopodium.nl is inmiddels opgeschoond en up to date gemaakt. U vindt hier alle actuele arbo informatie voor de podiumkunsten. De nieuwe www.podiumrie.nl zal ook via deze website toegankelijk zijn. Lees hier meer over de Podiumrie.

Stichting Arbopodium: het convenant is afgesloten, in versimpelde vorm verder
Met het bovenstaande heeft Stichting Arbopodium de inmiddels tot 5 jaar uitgelopen convenantperiode (tussen werkgevers, werknemers en ministeries van sociale zaken en OCW) afgesloten. De taak van Stichting Arbopodium zal zich vanaf 2008 beperken tot het bewaken van de kwaliteit en toegankelijkheid van de gezamenlijk ontwikkelde kennis (website) en dienstverlening (digitale Prie en Rie). Indien noodzakelijk zal ArboPodium zich inspannen voor nieuwe onderdelen van de arbocatalogus podiumkunsten.

Stichting Arbo & Podiumkunsten: informatie en exploitatie
Verschillende brancheverenigingen (o.a. VVTP, CNO, VSCD, VNPF, VECTA, DOD, VVEM) hebben zich verenigd in de Stichting Arbo & Podiumkunsten. Deze stichting heeft tot taak de informatie en diensten die door Arbopodium zijn ontwikkeld up to date te houden, beschikbaar te stellen en kostendekkend te exploiteren.

Stichting Arbopodium
Stichting Arbopodium was de uitvoeringsorganisatie van het Arbo-convenant dat door vrijwel alle koepel- en brancheorganisaties binnen de podiumkunsten in mei 2002 werd ondertekend. Doel van het Arbo-convenant waren de achterstanden ten aanzien van de invoering van de Arbowetgeving binnen de podiumkunsten in te lopen en een bijdrage te leveren aan het terugdringen van arbeidgebonden ziekte en arbeidsongeschiktheid. De belangrijkste aandacht ging daarbij uit naar het verminderen van de gevolgen van heffen en tillen (vooral theatertechniek), schadelijk geluid (musici en geluidstechnici), werkdruk en RSI (alle werknemers). Laatste wapenfeit van ArboPodium was het tot stand brengen van de branchecatalogus 'Schadelijk versterkt geluid'. Dit was de eerste branchecatalogus in Nederland. Onlangs werd deze branchecatalogus door minister Donner in ontvangst genomen in het Muziektheater in Amsterdam.
 


Gerelateerd nieuws

Meer