Deze website maakt gebruik van cookies.

Wetgeving risico inventarisatie en -evaluatie

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).
Organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week (alle werknemers bij elkaar opgeteld) zijn ook verplicht een RI&E op te stellen. VNPF-leden kunnen gebruik maken van de podiumRIE

De PodiumRIE is een digitaal instrument dat een aantal koepels in de podiumkunsten heeft laten ontwikkelen. Sinds de introductie van de PodiumRIE in 2008 zijn er op aangeven van gebruikers verschillende verbeteringen aangebracht. Dit heeft in de huidige gebruiksvriendelijke PodiumRIE geresulteerd. De PodiumRIE bevat een BasisRIE-module en een ProductieRIE-module, speciaal voor producerende organisaties.

De PodiumRIE is erkend door het Steunpunt RI&E. Wanneer je gebruik maakt van de PodiumRIE en je hebt maximaal 25 werknemers dan hoeft je jullie RI&E-document niet te laten toetsen.

Maar ook als je meer dan 25 werknemers het betreft arbeidsovereenkomsten geen fte) hebt, is het een zeer geschikt instrument.


Dit zegt Inspectie SZW over de RI&E:

RI&E
Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd.

Plan van aanpak
In het plan van aanpak (pva) moet de werkgever aangeven binnen welke termijn zijn bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s, en wat deze maatregelen opleveren.

Bespreken met het personeel
De verplichting tot het jaarlijks rapporteren aan de OR / PVT over de voortgang van het Plan van Aanpak is per 1 januari 2007 geschrapt uit de Arbowet. Op basis van de WOR zou een OR wel een jaarlijkse rapportage kunnen eisen van de werkgever. Ook hebben de OR en PVT instemmingsrecht op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Toetsen
De werkgever mag zijn RI&E zelf maken. Niet elke werkgever is verplicht zijn RIE te laten toetsen, sinds 1 juli 2005 bestaat hier een ander systeem voor. Nadat je de risico’s in jullie organisatie geïnventariseerd en geëvalueerd hebt en een plan van aanpak hebt gemaakt, is het zaak je RI&E te laten toetsen. De wet verplicht in de meeste gevallen dat jullie RI&E door een gecertificeerde arbodienst/ deskundige getoetst wordt. Dit gebeurt door middel van een bedrijfsbezoek. Tijdens dit bezoek zal gekeken worden of alle risico’s op jullie lijst staan, of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt. Ook adviseert deze deskundige bij het plan van aanpak.


Actueel houden
Als de arbeidsomstandigheden in jullie bedrijf veranderen, moet je ook RI&E aanpassen. De RI&E moet altijd actueel zijn.

En als je niets doet?
Als een inspecteur tijdens een controle om de RI&E vraagt en de ondernemer heeft die niet, dan kan de inspecteur je een boete aanzeggen. Als de getoonde RI&E niet volledig is, zal de inspecteur een waarschuwing geven met een termijn van maximaal 3 maanden.

Bron illustratie: steunpuntRI&E
 


Gerelateerd nieuws

Meer