Deze website maakt gebruik van cookies.

Sena

De Stichting Exploitatie Naburige Rechten (SENA) is de belangenbehartiger van de uitvoerende kunstenaars en -producenten. 

Wet Naburige Rechten
De Wet Naburige Rechten (WNR) beschermt onder meer de belangen van uitvoerend kunstenaars en producenten van geluidsdragers (cd's, cassettes enz.). Als populaire of klassieke muziek wordt opgenomen (en dan maakt het niet uit of dat in een studio, club, kerk of concertzaal is) en daarna op een "geluidsdrager" (bijvoorbeeld een cd) te koop wordt aangeboden, dan is er sprake van het "eerste gebruik". Dit "eerste gebruik" is in eerste instantie gericht op de huiselijke kring. Wanneer nu diezelfde cd in het openbaar ten gehore wordt gebracht, bijvoorbeeld in winkels, kantoren, horeca of op radio of televisie wordt afgespeeld, dan is er sprake van het "tweede gebruik". Belangrijk hierbij is dat onder "openbaar" eigenlijk elke situatie of locatie wordt bedoeld buiten de huiselijke kring! Voor deze vorm van het gebruik van muziek moet een vergoeding betaald worden aan de rechthebbenden, te weten de uitvoerend kunstenaar(s) en de platenproducent.

Bron: www.sena.nl


Gerelateerd nieuws

Meer