Deze website maakt gebruik van cookies.

Bedrijfsvoering & Ondernemerschap

 • Duurzaamheid

  Duurzaamheid bij poppodia en -festivals gaat over het verminderen van afval of het hergebruiken van materialen en het verkleinen van de CO2-uitstoot. Vooral dit tweede kan op heel veel verschillende manieren. VNPF-leden zijn allemaal op hun eigen manier en tempo bezig met duurzaamheid. Als VNPF proberen we succesvolle en minder succesvolle voorbeelden van duurzaamheid te delen en kennisuitwisseling hierover te bevorderen. Op deze manier kunnen poppodia en popfestivals van elkaar leren.

 • VNPF Algemene Bezoekersvoorwaarden 2020

  Dit zijn de algemene bezoekersvoorwaarden van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). Hierin leest u welke rechten en plichten u als bezoeker heeft. Deze versie is het laatst bijgewerkt op 11 maart 2020.

 • Bedrijfsvoering

  Bij de bedrijfsvoering van een poppodia en -festival komt heel wat kijken. Van arbeid- en sociale zekerheidsrecht tot contracten met zzp'ers of oproepkrachten. Hoe voer ik contracten uit? Hoe regel ik mijn financiën? Met welke wetgeving moet ik rekening houden?

 • Code Culturele Diversiteit

  In het regeerakkoord staat in de cultuur-paragraaf als vijfde punt: Gesubsidieerde culturele instellingen hanteren de Code culturele diversiteit (CCD). Deze Code is in opdracht van voormalig minister van OCW Ronald Plasterk door de culturele sector zelf ontwikkeld en in april 2011 gelanceerd. 

 • Governance Code Cultuur

  De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. De 9 principes van de code vinden hun vertaling in praktijkaanbevelingen. ‘Toepassing van het principe in de praktijk' kan men op verschillende wijzen lezen: ‘zo hoort het', ‘zo doen goede geleide organisaties dit' of ‘dit zijn goede praktijkvoorbeelden'. Het is aan toezichthouders en bestuurders: pas toe of leg uit.