Deze website maakt gebruik van cookies.

Code Culturele Diversiteit

In het regeerakkoord staat in de cultuur-paragraaf als vijfde punt: Gesubsidieerde culturele instellingen hanteren de Code culturele diversiteit (CCD). Deze Code is in opdracht van voormalig minister van OCW Ronald Plasterk door de culturele sector zelf ontwikkeld en in april 2011 gelanceerd. 

De Code culturele diversiteit is een praktisch instrument voor leden van besturen, raden van toezicht, directies en medewerkers van publieksgefinancierde culturele instellingen. De Code biedt concrete handreikingen om culturele diversiteit structureel in de instelling te verankeren.

Indien je vragen hebt kun je mailen naar info@codeculturele diversiteit.nl

Zie ook: http://codeculturelediversiteit.nl/


Gerelateerd nieuws

Meer