Deze website maakt gebruik van cookies.

Governance Code Cultuur

De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. De 9 principes van de code vinden hun vertaling in praktijkaanbevelingen. ‘Toepassing van het principe in de praktijk' kan men op verschillende wijzen lezen: ‘zo hoort het', ‘zo doen goede geleide organisaties dit' of ‘dit zijn goede praktijkvoorbeelden'. Het is aan toezichthouders en bestuurders: pas toe of leg uit.

Over de makers van de code
Voor de realisatie van de Governance Code cultuur heeft Cultuur-Ondernemen samengewerkt met Mijntje Lückerath-Rovers, hoogleraar Corporate Governance aan de Universiteit van Tilburg (tot 1 september 2013 aan de Nyenrode Business Universiteit). De code wordt ondersteund door bestuurders, toezichthouders, brancheorganisaties, het Rijk, gemeenten, VNG en fondsen. Al deze partijen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de code. De ontwikkeling van de nieuwe code is financieel ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Meer over dit onderwerp is te vinden in ons dossier Personeel & Organisatie.


Gerelateerd nieuws

Meer