Deze website maakt gebruik van cookies.

Wijzer werven

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ondersteunt culturele instellingen bij het werven van eigen inkomsten door trainingen en coachingstrajecten.

Op de website www.daargeefjeom.nl  is meer informatie over het programma Wijzer Werven los gegeven. Aanmelden kan ook via die website.

Voor geïnteresseerden: houd het in de gaten en meld je aan!

Alvast wat informatie:

  • Het uitgangspunt bij training en coaching is ‘learning by doing’: de instelling gaat nadrukkelijk zelf aan de slag.
  • De instelling krijgt inzicht in het ondernemerspotentieel van haar organisatie en kijkt samen met de trainer/coach hoe de optimale combinatie van potentiële financiers (fondsenwerving) en inkomsten uit eigen activiteiten (publiek) te realiseren is.
  • Het programma is toegankelijk voor directie, management én medewerkers.
  • Iedere instelling uit de Nederlandse non-profit cultuursector die beschikt over een ANBI-status (= dus voorwaarde) , kan zich aanmelden voor begeleiding.
  • Door de ondersteuning van het ministerie van OCW betaalt de instelling voor het traject slechts 10% van de kosten: maximaal € 870,- per traject.

Het samenwerkingsverband van Berenschot, Charistar en Van Dooren Advies is na een aanbestedingstraject voor vier jaar aangewezen om het programma uit te voeren.

Op de website www.daargeefjeom.nl  is later ook actuele informatie over de ervaringen, best practices en analyses te vinden, met als doel om zoveel mogelijk informatie te ontsluiten voor de gehele culturele sector.


Gerelateerd nieuws

Meer