Deze website maakt gebruik van cookies.

Facts & Figures

 • Cultuur in Beeld 2017

  Afgelopen vrijdag 3 november werd het nieuwe rapport 'Cultuur in Beeld' aan de Tweede Kamer aangeboden door Minister van Engelshoven. De publicatie biedt een overzicht van cijfers over de Nederlandse culturele en creatieve sector en de ontwikkelingen op het gebied van aanbod, bezoek, financiering en arbeidsmarkt.

 • Poppodia en -Festivals in Cijfers 2016

  Op dinsdag 12 september 2017 publiceerde de VNPF de jaarcijfers (2016) van 53 poppodia en 44 popfestivals.

 • Conjunctuurwijzer Poppodia: meer vertrouwen en veel samenwerking

  Het ondernemersvertrouwen van poppodia is voor het eerste half jaar van 2017 gestegen van +9 naar +17. Voor het komend half jaar zijn de verwachtingen nog positiever (+31), zo blijkt uit de ConjunctuurWijzer. 

 • Nieuwe editie Festival Monitor: 12% meer muziekfestivals in 2016

  In 2016 nam het aantal festivals per saldo met bijna 100 festivals toe tot in totaal 934 festivals, waaronder 26 nieuwe titels zoals LINDA.festival, Summerpark Festival en Airforce Festival.

 • Trends VNPF poppodia 2007-2015

  De VNPF presenteerde tijdens Eurosonic Noorderslag 2017 de laatste jaarcijfers van de aangesloten poppodia, samen met de trends en ontwikkelingen bij deze poppodia tussen 2007 en 2015, op het gebied van activiteiten, bezoek, werkgelegenheid en financien.

 • Poppodia en -Festivals in Cijfers 2015

  Tijdens het Congres Poppodia -en Festivals op 14 september 2016 presenteerde de VNPF de jaarcijfers 2015 van de aangesloten leden. De publicatie geeft onder andere een overzicht van activiteiten, bezoek, werkgelegenheid, inkomsten en uitgaven van de poppodia.

 • Cultuur in Beeld 2016: Trends poppodia 2009-2015

  Net als in voorgaande jaren heeft APE, dit keer samen met Dialogic, de monitor economische ontwikkelingen in de cultuursector uitgevoerd, waar ook de VNPF poppodia deel van uitmaken.

 • Live DMA survey Europese poppodia

  In juni 2016 presenteerde Live DMA de cijfers van poppodia uit diverse Europese landen.

 • VNPF music venues and festivals - Facts & figures 2014

  Vanaf heden is ook een Engelstalige versie beschikbaar van de publicatie 'Poppodia en -Festivals in Cijfers 2014' (publicatie 9 september 2015).

 • Trends & ontwikkelingen VNPF poppodia 2007-2014

  Tijdens het VNPF Conges 2015 presenteerde de VNPF naast de jaarcijfers 2014 van de aangesloten poppodia en popfestivals, ook de trends en ontwikkelingen bij VNPF poppodia tussen 2007 en 2014.

 • Poppodia en -Festivals in Cijfers 2014

  Op 9 september 2014 werd tijdens het VNPF Congres in poppodium Bibelot de publicatie 'Poppodia en -Festivals in Cijfers 2014'  gepresenteerd. Hierin staan de jaarcijfers van de 49 poppodia en 34 popfestivals die zijn aangesloten bij de VNPF en in 2014 actief waren.

 • Poppodia Trends 2007-2013

  Tijdens Eurosonic Noorderslag 2015 presenteerde de VNPF de eerste resultaten van een gloednieuw onderzoek over trends en ontwikkelingen bij poppodia in de periode 2007 t/m 2013.

 • Poppodia in Cijfers 2013

  De VNPF heeft vandaag de jaarcijfers 2013 gepubliceerd van de 49 VNPF poppodia die in 2013 actief waren. De podia presenteerden gezamenlijk bijna 18.000 optredens, dat resulteerde in ruim 3,1 miljoen bezoeken. De cijfers zijn vergelijkbaar met de cijfers van 2012, waaruit blijkt dat de markt zich redelijk heeft gestabiliseerd na de crisisjaren. Later dit jaar publiceert de VNPF een uitgebreider onderzoek, met daarin een terugblik op de trends en ontwikkelingen bij poppodia in het laatste decennium.

 • Poppodia in Cijfers 2012

  Bezoek poppodia stabiel, maar rol talentontwikkeling op de tocht

  Het gemiddeld aantal popconcerten en clubavonden per poppodium is opnieuw afgenomen in 2012. Ook de publieksinkomsten per poppodium zijn in 2012 gedaald. Ondanks deze trend wisten de poppodia bezoekaantallen (ruim 3,3 miljoen bezoeken) op peil te houden, door gemiddeld meer bezoekers per concert te trekken.

 • Poppodia in Cijfers 2011

  Het aantal popconcerten en clubavonden en daarmee de publieksinkomsten per poppodium zijn in 2011 afgenomen. Een daling die in 2010 al is ingezet. Dit blijkt uit ‘Poppodia in cijfers 2011’, de jaarlijkse publicatie van kengetallen van de podiumleden van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). Toch houden de podia zich in crisistijd financieel goed staande door zo veel mogelijk risico’s te mijden in de programmering, lagere gages te betalen aan artiesten, meer besloten verhuur te realiseren en te besparen op personeelskosten.

 • Poppodia in Cijfers 2010

  De programmering van popmuziek, diversiteit van het programma-aanbod en de kansen voor jong en onbekend, met name Nederlands, talent zijn in 2010 afgenomen. Dit blijkt uit ‘Poppodia in cijfers 2010’, de jaarlijkse publicatie van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF).

 • Poppodium Analyse Systeem

  De VNPF heeft in 2003 het Poppodium Analyse Systeem gelanceerd. Dit systeem, dat werkt als een databaseprogramma, biedt een overzicht van de meest relevante gegevens van de VNPF poppodia, zoals aantal concerten, bezoek, inkomsten, subsidie, uitgaven, personeel en huisvesting.

 • Conjunctuurenquete

  VNPF heeft op Eurosonic Noorderslag (esns) 2015 een pilot gepresenteerd van een Conjunctuurenquête.