Deze website maakt gebruik van cookies.

Facts & Figures

 • Poppodia en -Festivals in Cijfers 2020

  Op 28 oktober 2021 publiceerde de VNPF de jaarcijfers (2020) van de aangesloten poppodia en popfestivals. Het geeft een overzicht van de spreiding, activiteiten, bezoeken, medewerkers, inkomsten en uitgaven van 48 poppodia. Daarnaast is informatie opgenomen over spreiding, muziekoptredens en bezoek van 53 popfestivals. Daarbij is een vergelijking gemaakt met de cijfers 2019 van dezelfde groep podia en festivals jaar om de schade van de COVID-19 pandemie in 2020 weer te geven.

  Download hier de gehele publicatie 'Poppodia en -Festivals in Cijfers 2020'
  Download English version here

 • Poppodia en -Festivals in Cijfers 2019

  Op 15 oktober 2020 publiceerde de VNPF de jaarcijfers (2019) van de aangesloten poppodia en popfestivals. Het geeft een overzicht van de spreiding, activiteiten, bezoeken, medewerkers, inkomsten en uitgaven van 53 poppodia. Daarnaast is informatie opgenomen over spreiding, muziekoptredens en bezoek van 52 popfestivals.

  Download hier de gehele publicatie 'Poppodia en -Festivals in Cijfers 2019'

  Download English version here.

 • Muziek Festival Atlas 2019

  In het voorjaar van 2020 verscheen de nieuwste editie van de Muziek Festival Atlas. De Muziek Festival Atlas 2019 geeft een uitgebreid overzicht en analyse van het drukke en diverse landschap van muziekfestivals in Nederland. In 2019 waren er in Nederland 1123 muziekfestivals die samen 1244 muziekfestivaledities organiseerden. Naast omvang en spreiding is er onderzoek gedaan naar de programmering en het social media gedrag en wordt gekeken naar de belangrijkste trends van 2016 t/m 2019.

 • DSP-groep rapport: Omzetverlies en tekorten poppodia in 2020 als gevolg van coronacrisis

  DSP-groep heeft in juni 2020 een uitvraag gedaan bij de 60 podiumleden aangesloten bij de VNPF. De vraag was: welke tekorten ontstaan er over het hele jaar 2020?

 • Poppodia en -Festivals in Cijfers 2018

  Op 18 september 2019 publiceerde de VNPF de jaarcijfers (2018) van de aangesloten poppodia en -festivals. Het geeft een actueel overzicht van de spreiding, activiteiten, bezoeken, medewerkers, inkomsten en uitgaven van 48 poppodia. Daarnaast is informatie opgenomen over spreiding, muziekoptredens en bezoek van 44 popfestivals.

 • Festival Monitor: in 2018 meer festivals, bezoekaantal stabiliseert

  De festivalsector schoot in 2018 voor het eerst door de grens van 1.000 festivals, concludeert onderzoeksbureau Respons in de nieuwe Festival Monitor 2019.  De toename is vooral toe te schrijven aan de groei van het aantal kleinere festivals (tot  10.000 bezoeken) waar grote festivals opnieuw een afname laten zien. Het totale bezoek aan festivals bleef vrijwel gelijk (een daling van 0,3% naar 26,5 miljoen bezoeken).

 • CBS: Satellietrekening cultuur en media 2015

  Op 19 juli 2019 werd door het CBS voor het eerst de 'Satellietrekening cultuur en media' gepubliceerd, waarin voor het jaar 2015 de bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie wordt beschreven. Wat is aandeel van cultuur en media in het bruto binnenlands product, de werkgelegenheid en de consumptie van huishoudens?

 • Festival Atlas 2018

  Op vrijdag 14 juni 2019 verscheen de laatste editie van de Festival Atlas. De Festival Atlas 2018 geeft een uitgebreid overzicht en analyse van het drukke en diverse landschap van film-, food- en muziekfestivals in Nederland. Naast omvang en spreiding is er specifiek onderzoek gedaan naar de programmering en het social media gedrag. Ook zijn voor het eerst trends en ontwikkelingen waarneembaar.

 • Cijfers grote concertlocaties 2018 gepresenteerd

  De 193 grootste concerten verkopen in 2018 €126 miljoen aan tickets en trekken 2,5 miljoen bezoekers.  MOJO Concerts, Ziggo Dome en Toppers in Concert zijn respectievelijk de grootste organisator, grootste accommodatie en grootste concertreeks van 2018 op het gebied van grote concerten. De 193 grote concerten vonden in totaal op 22 binnen- en buitenlocaties plaats, in 18 steden, 7 provincies. De concerten werden georganiseerd door 26 verschillende organisatoren.

 • CBS StatLine jaarcijfers podiumkunsten trends t/m 2017

  Op maandag 17 december 2018 verschenen de nieuwe CBS StatLine jaarcijfers podiumkunsten, met daarin o.a. de trends en ontwikkelingen van 2007 t/m 2017 van bijna 300 Nederlandse professionele podia, waaronder de cijfers van de VNPF-poppodia en de VSCD-podia. Festivals zijn hier buiten beschouwing gelaten. Bekijk hier het hele bericht inclusief links naar grafieken,tabellen en toelichtingen.

 • SCP onderzoek 'Het Culturele Leven'

  Op 8 november 2018 publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) het onderzoek 'Het Culturele Leven' over de huidige stand van zaken van cultuur in Nederland. Het rapport beschrijft tien culturele domeinen (waaronder podiumkunst) aan de hand van veertien kernthema's. De gegevens van de VNPF poppodia zijn ook in het rapport meegenomen.

 • Festival Monitor: in 2017 meer muziekfestivals, meer spreiding bezoek

  In 2017 is het aantal festivals in Nederland opnieuw toegenomen naar 954 festivals (van meer dan 3000 bezoekers). Het totale bezoek bleef nagenoeg gelijk (van 26,7 miljoen naar 26,6 miljoen). Vooral het aantal muziekfestivals en entreeheffende festivals steeg. Zij ontvingen ook meer publiek. Ook gaf het publiek meer geld uit, onder andere aan entreetickets. Festivalbezoek verspreidt zich meer over het land, zo daalde het bezoek in Noord- en Zuid-Holland, maar ontvingen festivals in het zuiden van Nederland meer publiek.

 • Poppodia en -Festivals in Cijfers 2017 publicatie

  Op woensdag 12 september 2018 publiceerde de VNPF de jaarcijfers (2017) van de aangesloten 58 poppodia en 47 popfestivals. Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar.

 • 'Poppodia en -Festivals in Cijfers 2017' animatievideo

  Deze animatievideo geeft een eerste overzicht van de belangrijkste jaarcijfers 2017 (activiteiten, optredens, werk, inkomsten en uitgaven) van de 58 poppodia en 47 popfestivals die zijn aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF).

 • Conjunctuurwijzer 2018-1: Merendeel poppodia positief over experiment regionale cultuurprofielen

  Tweederde (65%) van de VNPF-poppodia geeft aan experimenten met regionale cultuurprofielen zinvol voor hun organisatie te vinden. Dit blijkt uit de nieuwe editie 2018-1 van de Conjunctuurwijzer Poppodia. Slechts 9% van de poppodia ziet weinig nut in het voorstel van de minister en een kwart (26%) heeft hier geen mening over. De Conjunctuurwijzer geeft verder een actueel beeld van de resultaten van de poppodia in de eerste helft van 2018 en hun verwachtingen over de tweede helft van 2018.

 • Engelstalige versie 'Poppodia en -Festivals in Cijfers 2016' beschikbaar

  VNPF survey report  'Dutch Live Music Venues & Festivals: Facts & Figures 2016' is now available in English.

  You can download the publication here.

 • The Survey: Facts & Figures of music venues in Europe (Live DMA)

  In januari 2018 publiceerde Live DMA het nieuwe rapport 'The Survey: Facts & Figures of music venues in Europe'. Live DMA is het Europese netwerk van ruim 2500 poppodia en -festivals in dertien verschillende landen, waar de VNPF ook deel van uitmaakt. De publicatie geeft een beeld van de diversiteit van de finacieringsmix en werkgelegenheid van poppodia in tien verschillende landen en regio's.

   

 • Conjunctuurwijzer Poppodia en -festivals 2017-2: Culturele diversiteit (inclusiviteit)

  De halfjaarlijkse Conjunctuurwijzer Poppodia en -Festivals 2017-2 is onder zowel poppodia als -festivals gehouden. Het ondernemersvertrouwen is opnieuw gestegen en voor het eerst is gevraagd naar de status omtrent Culturele diversiteit (inclusiviteit).

 • Cultuur in Beeld 2017: Trends poppodia 2009-2016

  Afgelopen vrijdag 3 november werd het nieuwe rapport 'Cultuur in Beeld' aan de Tweede Kamer aangeboden door Minister van Engelshoven. De publicatie biedt een overzicht van cijfers over de Nederlandse culturele en creatieve sector en de ontwikkelingen op het gebied van aanbod, bezoek, financiering en arbeidsmarkt.

 • Poppodia en -Festivals in Cijfers 2016

  Op dinsdag 12 september 2017 publiceerde de VNPF de jaarcijfers (2016) van 53 poppodia en 44 popfestivals.

 • Conjunctuurwijzer Poppodia 2017-1: meer vertrouwen en veel samenwerking

  Het ondernemersvertrouwen van poppodia is voor het eerste half jaar van 2017 gestegen van +9 naar +17. Voor het komend half jaar zijn de verwachtingen nog positiever (+31), zo blijkt uit de ConjunctuurWijzer. 

 • Nieuwe editie Festival Monitor: 12% meer muziekfestivals in 2016

  In 2016 nam het aantal festivals per saldo met bijna 100 festivals toe tot in totaal 934 festivals, waaronder 26 nieuwe titels zoals LINDA.festival, Summerpark Festival en Airforce Festival.

 • Trends VNPF poppodia 2007-2015

  De VNPF presenteerde tijdens Eurosonic Noorderslag 2017 de laatste jaarcijfers van de aangesloten poppodia, samen met de trends en ontwikkelingen bij deze poppodia tussen 2007 en 2015, op het gebied van activiteiten, bezoek, werkgelegenheid en financien.

 • Poppodia en -Festivals in Cijfers 2015

  Tijdens het Congres Poppodia -en Festivals op 14 september 2016 presenteerde de VNPF de jaarcijfers 2015 van de aangesloten leden. De publicatie geeft onder andere een overzicht van activiteiten, bezoek, werkgelegenheid, inkomsten en uitgaven van de poppodia.

 • Cultuur in Beeld 2016: Trends poppodia 2009-2015

  Net als in voorgaande jaren heeft APE, dit keer samen met Dialogic, de monitor economische ontwikkelingen in de cultuursector uitgevoerd, waar ook de VNPF poppodia deel van uitmaken.

 • Live DMA survey Europese poppodia

  In juni 2016 presenteerde Live DMA de cijfers van poppodia uit diverse Europese landen.

 • VNPF music venues and festivals - Facts & figures 2014

  Vanaf heden is ook een Engelstalige versie beschikbaar van de publicatie 'Poppodia en -Festivals in Cijfers 2014' (publicatie 9 september 2015).

 • Trends & ontwikkelingen VNPF poppodia 2007-2014

  Tijdens het VNPF Conges 2015 presenteerde de VNPF naast de jaarcijfers 2014 van de aangesloten poppodia en popfestivals, ook de trends en ontwikkelingen bij VNPF poppodia tussen 2007 en 2014.

 • Poppodia en -Festivals in Cijfers 2014

  Op 9 september 2014 werd tijdens het VNPF Congres in poppodium Bibelot de publicatie 'Poppodia en -Festivals in Cijfers 2014'  gepresenteerd. Hierin staan de jaarcijfers van de 49 poppodia en 34 popfestivals die zijn aangesloten bij de VNPF en in 2014 actief waren.

 • Poppodia Trends 2007-2013

  Tijdens Eurosonic Noorderslag 2015 presenteerde de VNPF de eerste resultaten van een gloednieuw onderzoek over trends en ontwikkelingen bij poppodia in de periode 2007 t/m 2013.

 • Poppodia in Cijfers 2013

  De VNPF heeft vandaag de jaarcijfers 2013 gepubliceerd van de 49 VNPF poppodia die in 2013 actief waren. De podia presenteerden gezamenlijk bijna 18.000 optredens, dat resulteerde in ruim 3,1 miljoen bezoeken. De cijfers zijn vergelijkbaar met de cijfers van 2012, waaruit blijkt dat de markt zich redelijk heeft gestabiliseerd na de crisisjaren. Later dit jaar publiceert de VNPF een uitgebreider onderzoek, met daarin een terugblik op de trends en ontwikkelingen bij poppodia in het laatste decennium.

 • Poppodia in Cijfers 2012

  Bezoek poppodia stabiel, maar rol talentontwikkeling op de tocht

  Het gemiddeld aantal popconcerten en clubavonden per poppodium is opnieuw afgenomen in 2012. Ook de publieksinkomsten per poppodium zijn in 2012 gedaald. Ondanks deze trend wisten de poppodia bezoekaantallen (ruim 3,3 miljoen bezoeken) op peil te houden, door gemiddeld meer bezoekers per concert te trekken.

 • Poppodia in Cijfers 2011

  Het aantal popconcerten en clubavonden en daarmee de publieksinkomsten per poppodium zijn in 2011 afgenomen. Een daling die in 2010 al is ingezet. Dit blijkt uit ‘Poppodia in cijfers 2011’, de jaarlijkse publicatie van kengetallen van de podiumleden van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). Toch houden de podia zich in crisistijd financieel goed staande door zo veel mogelijk risico’s te mijden in de programmering, lagere gages te betalen aan artiesten, meer besloten verhuur te realiseren en te besparen op personeelskosten.

 • Poppodia in Cijfers 2010

  De programmering van popmuziek, diversiteit van het programma-aanbod en de kansen voor jong en onbekend, met name Nederlands, talent zijn in 2010 afgenomen. Dit blijkt uit ‘Poppodia in cijfers 2010’, de jaarlijkse publicatie van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF).

 • Poppodium Analyse Systeem (PAS)

  De VNPF heeft in 2003 het Poppodium Analyse Systeem (PAS) gelanceerd. Dit online systeem biedt podia de mogelijkheid hun jaarcijfers aan te leveren via een vragenlijst, hun gegevens te vergelijken (benchmarken) met andere podia, en geeft inzage in marktinformatie (demografische gegevens) van hun gemeente en regio.

 • Conjunctuurenquete

  VNPF heeft op Eurosonic Noorderslag (esns) 2015 een pilot gepresenteerd van een Conjunctuurenquête.