Deze website maakt gebruik van cookies.

Conjunctuurenquete

VNPF heeft op Eurosonic Noorderslag (esns) 2015 een pilot gepresenteerd van een Conjunctuurenquête.

Uitkomsten/conclusies pilot
De conjunctuurenquête leverde bij nader inzien niet alleen maar positieve antwoorden op. De zorgen rond toekomstige subsidiestromen en sponsorbijdragen waren meteen duidelijk. Wanneer we de uitslagen niet salderen zien we ook ongerustheid op andere vlakken: onvoldoende toekomen aan de kernactiviteiten, gepeins over concurrentie en publieksinkomsten. Met andere woorden: genoeg items om te agenderen en mee te lobbyen.  

Reacties uit de zaal tijdens (esns)
De reacties uit de zaal waren overwegend positief, met name over de mogelijkheid om een halfjaar vooruit te blikken. Een enkeling drong zelfs aan op toevoeging van een app als mogelijkheid om tussentijds de vinger aan de pols te houden.

Dynamiek podia en festivals
Podia hebben een andere dynamiek dan festivals. Het is te overwegen de conjunctuurenquête bij podia twee keer per jaar en die bij festivals één keer per jaar uit te zetten.

Er is een breder draagvlak voor de Conjunctuurenquête Kunst
De Museumvereniging omarmt de enquête en ook andere brancheorganisaties tonen belangstelling. 


Gerelateerd nieuws

Meer