Deze website maakt gebruik van cookies.

Conjunctuurwijzer Poppodia 2017-1: meer vertrouwen en veel samenwerking

Het ondernemersvertrouwen van poppodia is voor het eerste half jaar van 2017 gestegen van +9 naar +17. Voor het komend half jaar zijn de verwachtingen nog positiever (+31), zo blijkt uit de ConjunctuurWijzer. 

Daarmee komt de index boven die van de zakelijke dienstverlening in Nederland (COEN), die +8 noteert voor afgelopen half jaar en +17 verwacht voor komend half jaar.

De poppodia verwachten met name meer publieksinkomsten (kaartverkoop en horeca). Een beperkt deel van de podia ziet ook de inkomsten uit sponsoring en giften toenemen in 2017. De inkomsten uit overheden en fondsen blijven echter achter:  evenveel podia zien subsidies dalen als stijgen. En hoewel er bij veel podia sprake is van groei, registreert en voorziet circa 15% van de poppodia een krimp op alle bedrijfseconomische kenmerken.

De verwachtingen voor de tweede helft van 2017 zijn nog positiever (+31). Van alle poppodia denkt 27% meer personeel aan te nemen en volgens 34% verbetert ook het live popklimaat in het komend half jaar. Ook inhoudelijk verwachten de meeste poppodia meer en beter programma en meer investeringen in gebouw en personeel.

 

91% van de poppodia werkt samen. Deze samenwerking is het meest intensief met andere culturele instellingen (theater,  kunstencentrum, etc.) binnen de eigen gemeente (68%) en minder met sociaal maatschappelijke instellingen (30%), commerciële partijen (38%) of podia buiten de gemeente (27%). Het hoofddoel van deze samenwerking is vooral het bereiken van meer en nieuw publiek (60%) of het ontwikkelen van nieuwe aanbod (47%). Efficiency en financieel voordeel zijn vooral een nevendoel (27% hoofddoel). De podia sturen deze samenwerking in meerderheid zelf aan (56%).

Zie voor alle uitkomsten: http://conjunctuurwijzer.nl/cultuur/poppodia-en-festivals/


Gerelateerd nieuws

Meer