Deze website maakt gebruik van cookies.

Poppodia en -Festivals in Cijfers 2019

Op 15 oktober 2020 publiceerde de VNPF de jaarcijfers (2019) van de aangesloten poppodia en popfestivals. Het geeft een overzicht van de spreiding, activiteiten, bezoeken, medewerkers, inkomsten en uitgaven van 53 poppodia. Daarnaast is informatie opgenomen over spreiding, muziekoptredens en bezoek van 52 popfestivals.

Download hier de gehele publicatie 'Poppodia en -Festivals in Cijfers 2019'

Download English version here.


Deze publicatie geeft inzicht in de cijfers van het jaar 2019 van 53 van de 59 poppodia, en van alle 52 festivals die in oktober 2020 bij de VNPF zijn aangesloten. Het jaar 2019 was voor poppodia en popfestivals in alle opzichten een recordjaar. Nooit eerder programmeerden de aangesloten podia en festivals zoveel muziekprogramma’s als in 2019. Nooit eerder traden zoveel artiesten op voor zoveel publiek. Nooit eerder werkten zoveel medewerkers zoveel uren om dit alles mogelijk te maken. Dit resulteerde in zowel artistieke als in bedrijfsmatige recordopbrengsten. 

Tijdens het publiceren (oktober 2020) van deze jaarcijfers 2019 verkeert de sector midden in een pandemie. COVID-19 is de grootse spelbreker in de geschiedenis van de live popsector in Nederland. Medio maart 2020 moesten alle poppodia abrupt hun deuren sluiten. Evenementen en festivals werden verboden. Op last van de overheid kon er geen enkel programma worden gepresenteerd. De effecten hiervan zijn nog steeds vernietigend: artiesten kunnen niet meer optreden, personeel heeft geen werk meer, publiek kan minder van levende muziek genieten. Er wordt in onze belevingseconomie zeer veel schade geleden.

De regering ziet dat -  juist nu - de culturele sector belangrijk is en heeft ook samen met andere overheden delen van de popsector tijdens deze crisis ruimhartig gesteund. Daar is de popsector de overheid zeer dankbaar voor. Vanaf de zomer 2020 zijn er op beperkte schaal en onder allerlei voorwaarden niet rendabele activiteiten mogelijk. Podiumorganisaties en organisatoren staan desalniettemin in survival mode. Ze zijn afhankelijk van beperkte, financiële, overigens zeer welkome, steun van de overheid en zien zich genoodzaakt om op grote schaal te reorganiseren en personeel te ontslaan. 

Voor vrijwel alle bij de VNPF aangesloten popfestivals geldt dat zij hun festivaleditie 2020 hebben moeten verplaatsen naar het inmiddels steeds onzekerder wordende volgende jaar. Ook voor de festivals en de gehele evenementenecologie van toeleveranciers geldt daarom een enorm verlies aan optredens, bezoeken en dus inkomsten. We kunnen 2020 gerust het jaar van de gemiste kansen noemen.