Deze website maakt gebruik van cookies.

Poppodia in Cijfers 2011

Het aantal popconcerten en clubavonden en daarmee de publieksinkomsten per poppodium zijn in 2011 afgenomen. Een daling die in 2010 al is ingezet. Dit blijkt uit ‘Poppodia in cijfers 2011’, de jaarlijkse publicatie van kengetallen van de podiumleden van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). Toch houden de podia zich in crisistijd financieel goed staande door zo veel mogelijk risico’s te mijden in de programmering, lagere gages te betalen aan artiesten, meer besloten verhuur te realiseren en te besparen op personeelskosten.

Minder programma
In 2011 werden ruim 19.000 optredens verzorgd door binnenlandse en buitenlandse artiesten. In 2011 werden gemiddeld 93 popconcerten en 51 clubavonden per poppodium georganiseerd. In 2009 waren dit er 110 respectievelijk 62. Het gemiddeld aantal bezoekers per concert nam in 2011 licht toe ten opzichte van 2009 en 2010. Dit is een teken dat er door de podia 'veiliger’ wordt geprogrammeerd. Dit is verstandig, maar gaat ook ten koste van een belangrijke functie van het podiumcircuit: talentontwikkeling.


2011, het jaar van de btw-verhoging

Het dalen van de totale publieksinkomsten van de poppodia in 2011 komt enerzijds door een afname van het totale bezoek, maar ook doordat publiek tijdens de crisis voorzichtiger is geworden met geld uitgeven. Bovendien moesten bezoekers van poppodia meer voor hun tickets betalen door de btw-verhoging op tickets van 6% naar 19% halverwege 2011. Hierdoor kon er minder besteed worden aan andere programma’s en horeca in diezelfde podia.
De ticketprijzen stegen met 3,5% (ex-btw). Dit betekent dat in de tweede helft van 2011 inclusief btw een gemiddeld concertkaartje 16% duurder was voor het publiek dan in 2010. Veel podia vreesden met de prijsverhogingen publiek en inkomsten te verliezen en hebben onder andere bezuinigd op de programmakosten en dan met name op gages voor Nederlandse artiesten.

Succesvol ondernemerschap
Poppodia bespaarden in 2011 op personeel om teruglopende inkomsten te compenseren. Zowel grote als kleine poppodia hadden minder mensen in loondienst en zetten vaker vrijwilligers in.
Naast een daling van de reguliere publieksactiviteiten was er een significante toename van het aantal besloten evenementen. Deze activiteiten hebben geen publieke functie, maar liggen wel vaak in het verlengde van de culturele functie en tonen het groeiende ondernemerschap van de poppodia. De zware economische tijden hebben geleid tot minder aanbod en minder inkomsten, maar laat nog steeds een financieel gezonde sector zien.
De aangekondigde gemeentelijke bezuinigingen op subsidie voor poppodia zijn echter nog nauwelijks ingezet. Er zijn grenzen aan het ondernemerschap en meer eigen inkomsten genereren vanuit kaartverkoop, horeca en besloten verhuur is in deze tijd lastig. Met de ophanden zijnde bezuinigingen zal de druk op de exploitatie van podia verder worden opgevoerd.

Download de publicatie hier

Wilt u een papieren exemplaar bestellen van Poppdia in Cijfers 2011? Stuur dan een mail naar info[at]vnpf.nl. De kosten hiervoor zijn €7,50 exclusief btw


Gerelateerd nieuws

Meer