Deze website maakt gebruik van cookies.

Poppodia in Cijfers 2012

Bezoek poppodia stabiel, maar rol talentontwikkeling op de tocht

Het gemiddeld aantal popconcerten en clubavonden per poppodium is opnieuw afgenomen in 2012. Ook de publieksinkomsten per poppodium zijn in 2012 gedaald. Ondanks deze trend wisten de poppodia bezoekaantallen (ruim 3,3 miljoen bezoeken) op peil te houden, door gemiddeld meer bezoekers per concert te trekken.

Het bezoek aan clubavonden en nachtprogrammering liep ook in 2012 verder terug. De Nederlandse poppodia hebben sinds begin 2008 te kampen met teruglopende publieksinkomsten, terwijl artiestengages, werkgeverslasten en huisvestingskosten blijven stijgen.

Horecabestedingen van bezoekers lopen terug en de entreeprijzen stijgen al een aantal jaren sneller dan de koopkracht. De stijging van entreeprijzen is bovendien groter dan bij andere vrijetijdsbestedingen, waardoor de concurrentiepositie van poppodia op de vrijetijdsmarkt niet beter wordt. Dit blijkt uit ‘Poppodia in Cijfers 2012’, de jaarlijkse publicatie van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) die op maandag 23 september is gepresenteerd op het VNPF-Congres in Atak te Enschede.

Desondanks slaagden de poppodia er in 2012 opnieuw in om gezamenlijk een klein positief resultaat te behalen. Het merendeel van de organisaties speelt tijdig in op teruglopende publieksinkomsten en blijft binnen de financiële kaders. De podia worden gedwongen risico’s te mijden in de programmering, minder en goedkoper te programmeren, meer inkomsten uit besloten verhuur te realiseren, te reorganiseren en te besparen op vast personeel. Zo zijn er weer meer vrijwilligers ingezet. De door de sector genomen maatregelen hebben op korte termijn tot resultaat geleid, maar zal de kansen voor nieuw talent en artistiek innovatieve programmering in de weg zitten. Op de lange termijn is dit schadelijk voor de positie van de poppodia als belangrijke deelsector van de podiumkunsten.

De VNPF benadrukt dat het bovenstaande gemiddelden van haar leden betreft en niets zegt over individuele organisaties.

Minder overheidsfinanciering
Ondanks het vaardig anticiperen van de podiumsector op de crisis, is er volgens de VNPF reden tot zorg voor een gezonde exploitatie van poppodia in de toekomst. De crises duurt voort. Dit jaar worden de eerder aangekondigde bezuinigingen op gemeentelijke subsidies daadwerkelijk een feit. Daarnaast zijn nieuwe bezuinigingen aangekondigd, en moeten gemeenten steeds meer gedecentraliseerde taken gaan vervullen. De VNPF verwacht dat dit de financiering door gemeenten onder extra druk zal zetten.

Bezuinigingen gaan ten koste van talentontwikkeling
Het bescheiden positieve financiële resultaat van de poppodia zegt niets over de mate waarin culturele en maatschappelijke doelstellingen worden gehaald. Meer besloten verhuur en minder, populairder en goedkoper programma betekent uitholling van de artistieke programmerende functie van het poppodiumcircuit. Minder speelmogelijkheden voor nieuw, Nederlands en (nog) onbekend talent betekent een verschraling van het aanbod op korte en lange termijn. Hierdoor dreigt ook het Rijksbeleid dat via het Fonds Podiumkunsten deze talentontwikkeling en diversiteit ondersteunt, ineffectief te worden. De inhoudelijk-innovatieve taak van het poppodiumcircuit, en daarmee de diversiteit van het gepresenteerde, staat onder toenemende druk.

Voor meer cijfers en analyse zie de publicatie ‘Poppodia in Cijfers 2012’. Deze is hier te downloaden

Wilt u een papieren exemplaar bestellen van Poppdia in Cijfers 2012? Stuur dan een mail naar info[at]vnpf.nl. De kosten hiervoor zijn €7,50 exclusief btw


Gerelateerd nieuws

Meer