Deze website maakt gebruik van cookies.

Poppodia in Cijfers 2013

De VNPF heeft vandaag de jaarcijfers 2013 gepubliceerd van de 49 VNPF poppodia die in 2013 actief waren. De podia presenteerden gezamenlijk bijna 18.000 optredens, dat resulteerde in ruim 3,1 miljoen bezoeken. De cijfers zijn vergelijkbaar met de cijfers van 2012, waaruit blijkt dat de markt zich redelijk heeft gestabiliseerd na de crisisjaren. Later dit jaar publiceert de VNPF een uitgebreider onderzoek, met daarin een terugblik op de trends en ontwikkelingen bij poppodia in het laatste decennium.

Er is een hoge concentratie van activiteiten en bezoek in het westen en zuiden van het land, waar ook meer poppodia huisvesten en een hogere bevolkingsdichtheid is, zo blijkt uit Poppodia in Cijfers 2013.

Driekwart van de optredens is van Nederlandse artiesten en het overige aanbod is afkomstig uit het buitenland. Van de concerten was 15% uitverkocht en van de clubavonden was 18% uitverkocht.

De werkgelegenheid van poppodia kenmerkt zich door een hoog aandeel vrijwilligers, met name bij kleinere poppodia. Ook zijn er relatief veel payrollers en freelancers actief.

Alle bij de VNPF aangesloten poppodia zijn non-profitinstellingen, waarvan de meesten een ANBI status hebben. De gezamenlijke omzet van de 49 poppodia bedroeg in 2013 bijna 100 miljoen euro, net als de totale uitgaven. De inkomsten uit kaartverkoop (35% van de totale inkomsten) worden bijna geheel uitgegeven aan het programma (34% van de totale uitgaven), waardoor de exploitatie van de podia (personeels- en huisvestingslasten) met name wordt gedragen door horecaomzet en financiering van de overheid. 


Gerelateerd nieuws

Meer