Deze website maakt gebruik van cookies.

Poppodium Analyse Systeem (PAS)

De VNPF heeft in 2003 het Poppodium Analyse Systeem (PAS) gelanceerd. Dit systeem, dat werkt als een databaseprogramma, biedt een overzicht van de meest relevante gegevens van de VNPF poppodia, zoals capaciteit, activiteiten, bezoeken, personeel, inkomsten en uitgaven.

Het Poppodium Analyse Systeem (PAS) is hier te vinden.

Door middel van een digitale vragenlijst worden elk jaar bij alle VNPF-podiumleden de bedrijfsmatige gegevens verzameld van het afgelopen jaar. Deze cijfers worden vervolgens getoetst op opvallende afwijkingen en geladen in een benchmarkmodule, waarmee podia hun eigen cijfers kunnen vergelijken met die van andere poppodia. Daarnaast worden de cijfers van de individuele podia opgeteld om een totaalbeeld te krijgen van de branche en de ontwikkelingen daarbinnen. Deze cijfers worden gepresenteerd in de jaarlijkse publicatie 'Poppodia en -Festivals in Cijfers'. Kijk hier voor actuele cijferpublicaties.

PAS Benchmark module
Alle VNPF podiumleden hebben toegang tot het online Poppodium Analyse Systeem, waarin ook een benchmarkmodule te vinden is om de cijfers van podia met elkaar te vergelijken op basis van 170 verschillende indicatoren. Voor podia die hier toestemming voor hebben gegeven én de eigen gegevens compleet hebben aangeleverd, is het mogelijk hun cijfers 1-op-1 te vergelijken met andere poppodia. Van poppodia die hier geen toestemming voor hebben hebben gegeven zijn de gegevens niet individueel herleidbaar. Via een menu kan een referentiegroep worden gekozen (bijvoorbeeld podia met een bepaalde capaciteit, uit een bepaalde regio of met een bepaald aandeel vrijwilligers). Daarnaast is het ook mogelijk om een aantal podia te selecteren op naam of door middel van een filter. Door bepaalde groepen uit te filteren zijn de relevante podia te vinden en blijft een meer vergelijkbare referentiegroep over. Zodoende kunnen verschillende vergelijkingen tussen de eigen gegevens en die van anderen gemaakt worden. Podia kunnen er hun voordeel mee doen, wie het systeem onder de knie heeft kan zelf ontdekken waar de knelpunten in de organisatie zitten: op welke gebieden presteer je minder dan gemiddeld? op welk vlak zijn jouw uitgaven hoger dan gemiddeld? Je kunt de resultaten niet alleen gebruiken om je bedrijfsvoering te optimaliseren, maar ook als representatie- en onderhandelingsmiddel richting subsidienten, leveranciers en andere relaties.

Poppodia en -Festivals in Cijfers
De VNPF beoogt met het PAS een overzicht te krijgen van de gehele sector. Dat versterkt de belangenbehartiging: we kunnen gevolgen van wet- en regelgeving tot op de euro berekenen. Met de gegevens kan je relevante partijen een beeld geven van de sector, bijvoorbeeld bij gemeentelijke onderhandelingen en om invloed uit te oefenen op het beleid in Den Haag En het geeft een betere basis voor de ontwikkeling van projecten op het gebied van professionalisering en programmaontwikkeling. De jaarlijkse publicatie 'Poppodia en -Festivals in Cijfers' geeft een overzicht van de bedrijfsvoering en prestaties van de poppodia op basis van de PAS gegeven.

Verplichting
In de Algemene Ledenvergadering van 15 juni 2005 is door een ruime meerderheid van de podia besloten tot verplichtstelling van het Poppodium Analyse Systeem voor VNPF podiumleden. Dit houdt in dat VNPF podia zichzelf verplichten tot het invullen van de PAS vragenlijst en de afname van de PAS online benchmark module met betaling van bijbehorende kosten (zie hieronder). Voor nieuwe leden geldt dat bij aanmelding als VNPF lid na 1 juni van het kalenderjaar, de verplichting voor het invullen van de vragenlijst dat jaar komt te vervallen.

Kosten
De kosten van de afname van het Poppodium Analyse Systeem voor VNPF zijn gebaseerd op de maximale publiekscapaciteit van het desbetreffende podium. Voor de kosten kijken op de lidmaatschapspagina.


Gerelateerd nieuws

Meer