Deze website maakt gebruik van cookies.

Poppodium Analyse Systeem (PAS)

De VNPF heeft in 2003 het Poppodium Analyse Systeem (PAS) gelanceerd. Dit online systeem biedt podia de mogelijkheid hun jaarcijfers aan te leveren via een vragenlijst, hun gegevens te vergelijken (benchmarken) met andere podia, en geeft inzage in marktinformatie (demografische gegevens) van hun gemeente en regio.

Het Poppodium Analyse Systeem (PAS) is hier te vinden.

Vragenlijst
Door middel van een digitale vragenlijst worden elk jaar tussen januari en juni bij alle VNPF-podiumleden de bedrijfsmatige gegevens verzameld van het afgelopen jaar.  Dit betreft cijfers over de organisatie, activiteiten, optredens, bezoeken, horeca, werkgelegenheid, inkomsten en uitgaven.

Branchegegevens
De cijfers van de individuele podia worden opgeteld en geanalyseerd om een totaalbeeld te krijgen van de branche en de ontwikkelingen daarbinnen. Deze cijfers worden gepresenteerd in de jaarlijkse publicatie 'Poppodia en -Festivals in Cijfers'. Kijk hier voor actuele cijferpublicaties.

De VNPF beoogt met het PAS een overzicht te krijgen van de gehele sector. Dat versterkt de belangenbehartiging: we kunnen gevolgen van wet- en regelgeving tot op de euro berekenen. Met de gegevens kunnen we relevante partijen een beeld geven van de sector, bijvoorbeeld bij gemeentelijke onderhandelingen en om invloed uit te oefenen op het beleid in Den Haag. Het geeft ook een betere basis voor de ontwikkeling van projecten op het gebied van professionalisering en programmaontwikkeling.

Aanvullend onderzoek en representatie
De jaarcijfers van de podia worden jaarlijk ook geleverd aan relevante partijen, voor verder onderzoek en representatie. Hierbij blijven cijfers van individuele podia altijd anoniem en niet herleidbaar. Zo worden de PAS-cijfers jaarlijks gebruikt in de statistieken podiumkunst van het CBS, de Atlas voor Gemeenten, en door de Boekmanstichting ten behoeve van de Cultuurmonitor (in opdracht van OCW).

PAS Benchmark module
In het Poppodium Analyse Systeem is voor alle podia ook een benchmarkmodule beschikbaar, waarmee podia hun eigen cijfers kunnen vergelijken met andere podia op basis van 170 verschillende indicatoren. Voor podia die hier toestemming voor hebben gegeven én de eigen gegevens compleet hebben aangeleverd, is het mogelijk hun cijfers 1-op-1 te vergelijken met andere poppodia. Van poppodia die hier geen toestemming voor hebben hebben gegeven zijn de gegevens niet individueel herleidbaar. Via een menu kan een referentiegroep worden gekozen (bijvoorbeeld podia met een bepaalde capaciteit, uit een bepaalde regio of met een bepaald aandeel vrijwilligers). Daarnaast is het ook mogelijk om een aantal podia te selecteren op naam of door middel van een filter. Door bepaalde groepen uit te filteren zijn de relevante podia te vinden en blijft een meer vergelijkbare referentiegroep over. Podia kunnen er veel voordeel mee behalen,zoals:

  • Meer inzage in eigen organisatie, knelpunten ontdekken en bedrijfsvoering optimaliseren: Op welke gebieden presteer je minder dan gemiddeld? Op welk vlak zijn jouw uitgaven hoger dan gemiddeld?
     
  • Representatie- en onderhandelingsmiddel richting subsidienten, leveranciers en andere relaties.
     

SENA en Belastingconvenant
Specifieke PAS-gegevens worden ook gebruikt voor afspraken met externe partijen zoals SENA en de Belastingdienst. Podia kunnen er voor kiezen op deze wijze via de VNPF collectief auteursrechten af te dragen en/of deelnemen aan het Belastingconvenant t.b.v. de registratie van vergoedingen en verstrekkingen van medewerkers (werknemers en vrijwillgers). Dit kan de podia kosten schelen en leidt tot administratieve lastenverlichting.

Verplichting
In de Algemene Ledenvergadering van 15 juni 2005 is door een ruime meerderheid van de podia besloten tot verplichtstelling van het Poppodium Analyse Systeem voor VNPF podiumleden. Dit houdt in dat VNPF-podiumleden zichzelf verplichten tot het invullen van de PAS vragenlijst en de afname van de PAS online benchmark module met betaling van bijbehorende kosten (zie hieronder). Voor nieuwe leden geldt dat bij aanmelding als VNPF lid na 1 juni van het kalenderjaar, de verplichting voor het invullen van de vragenlijst dat jaar komt te vervallen.

Kosten
De kosten van de afname van het Poppodium Analyse Systeem voor VNPF zijn gebaseerd op de maximale publiekscapaciteit van het desbetreffende podium. Voor de kosten kijken op de lidmaatschapspagina.


 


Gerelateerd nieuws

Meer