Deze website maakt gebruik van cookies.

Belastingconvenant

De VNPF heeft sinds 2009 speciale afspraken met de Belastingdienst over de registratie van vergoedingen en verstrekkingen voor medewerkers (werknemers en vrijwilligers) van de aangesloten poppodia, die zijn vastgelegd  in het Belastingconvenant.

Het Belastingconvenant is een wens van VNPF podia en de Belastingdienst om in goede samenwerking tot landelijke duidelijke transparante regelgeving, toepassing en handhaving te komen voor alle poppodia. De vergoedingen en verstrekkingen aan vrijwilligers worden jaarlijks middels het Poppodium Analyse Systeem (PAS) getoetst en geëvalueerd met de Belastingdienst. Deelnemende poppodia hebben hierdoor een flinke administratieve lastenverlichting, meer zekerheid, duidelijkheid, gemak en overzicht.

Hier vind je de belangrijkste informatie en documenten met betrekking tot het Belastingconvenant 2021:

 • Bijlage 2 (Excel):  Ontwikkeling forfait werknemers (tabblad 1) en vrijwilligers (tabblad 2)
 • Bijlage 3 (Excel): Samenvatting van welk aandeel het convenant in de vrije ruimte (WKR) vormt
 • Bijlage 4 (Excel): Uitwerking vrijwilligersregelingen voor alle podia (tabblad 1) en voor kleine, middel en grote podia (tabblad 2)
 • Bijlage 5 (Excel): Rekenvoorbeeld verstrekkingen vrijwilligers voor deelnemende podia: invullen eigen cijfers 2021 ter controle en optimalisering eigen beleid
 • Bijlage 6 (PDF): Voordelen Convenant en overzicht verschillen in regels voor wel/niet-deelnemers
 • Bijlage 7 (PDF): Deelnemerslijst Convenant volgens administratie Belastingdienst per 1/3/2021
   

Het Convenant 2021 is ook te vinden op de website van de Belastingdienst.


Wijzigingen/toelichting per 2021 m.b.t VRIJWILLIGERS:

Per 1 januari 2021 is de onbelaste vrijwilligersvergoeding verhoogd naar maximaal €1.800 per jaar, maximaal €180 per maand en maximaal €5,- per uur.  Voor vrijwilligers jonger dan 21 jaar geldt een maximum van €2,75 per uur. Bekijk hier actuele informatie over de vrijwilligersregeling.

Poppodia die deelnemen aan het convenant hoeven de  verstrekkingen alleen bij te houden voor al hun vrijwilligers tezamen i.p.v. voor alle vrijwilligers apart. Met het rekenvoorbeeld (bijlage 5) kun je als podium simpel bijhouden en uitrekenen of jouw podium in 2021 binnen de jaar- en maandgrenzen blijft en kun je beleid waar nodig aanpassen en optimaliseren.


Wijzigingen/toelichting per 2021 m.b.t BETAALDE MEDEWERKERS (loondienst, payroll, uitzend, zzp) en de WKR:

De werkkostenregeling (WKR) is sinds 1 januari 2015 verplicht.

In 2019 was de vrije ruimte 1,7% van de eerste € 400.000 van het fiscale loon, plus 1,2% van de loonsom boven de € 400.000.

In 2020 was, als coronamaatregel, de vrije ruimte tijdelijk verruimd naar 3% van de eerste € 400.000 van het fiscale loon, plus 1,2% van de loonsom boven de € 400.000.

In 2021 is, als coronamaatregel, de vrije ruimte tijdelijk verruimd naar 3% van de eerste € 400.000 van het fiscale loon van jullie werknemers (kolom 14 van de loonstaat), plus 1,18% van de loonsom boven de € 400.000.

Als je boven de vrije ruimte uitkomt, moet je over het meerdere 80% eindheffing betalen. In het Belastingconvenant  wordt een vast percentage van de vrije ruimte gereserveerd voor sectorspecifieke vergoedingen. Dit betreft uitsluitend introducée bezoeken (gastenlijst) van werknemers. Dit vrijgestelde forfait is in het convenant 2021 vastgesteld op €33,- en wordt ondergebracht in de vrije ruimte. Het overige deel (%) van de vrije ruimte kan door de inhoudingsplichtige vrij worden besteed. Samengevat betekent dat het volgende:

Besteding vrije ruimte in 2021:

Voor poppodia zonder introducée (gastenlijst) regeling voor werknemers, geldt:
Aandeel convenant poppodia: 0% van de vrije ruimte WKR.
Resteert 100% dat door de inhoudingsplichtige vrij besteed kan worden.

Voor poppodia met introducée (gastenlijst) regeling voor werknemers, zonder payrollers, geldt:
Aandeel convenant poppodia: 20% van de vrije ruimte WKR.
Resteert 80% dat door de inhoudingsplichtige vrij besteed kan worden.

Voor poppodia met introducée (gastenlijst) regeling voor werknemers, met payrollers, geldt:

 • Voor eigen medewerkers in loondienst:
  Aandeel convenant poppodia: 10% van de vrije ruimte WKR. Resteert 90% dat door de inhoudingsplichtige vrij besteed kan worden. 
 • Voor de medewerkers via payroll bedrijf:
  Aandeel payrollbedrijf: 25% van de vrije ruimte WKR. Resteert 75% dat door de inhoudingsplichtige vrij besteed kan worden.

Toelichting payroll-bedrijf:  De loon-in-natura verstrekkingen in de poppodia (korting op entree en horeca) aan payrollers kan, door middel van 25% van de vrije ruimte, door het desbetreffende payrollbedrijf ‘afgekocht’ worden. De vrije ruimte wordt dan door het payrollbedrijf per podium berekend (totale loonsom van de loonbelasting van de desbetreffende payrollers), en in de administratie van het payroll bedrijf wordt verwerkt/opgenomen dat 25% van dat bedrag is ‘uitgegeven’ aan de loon-in natura verstrekkingen conform het ‘Convenant Nederlandse Poppodia en -Festivals’. Dit moet tevens schriftelijk aan het desbetreffende poppodium gemeld worden, zodat het poppodium dit aan haar eigen convenant-rapportage kan toevoegen.


Gerelateerd nieuws

Meer