Deze website maakt gebruik van cookies.

Geefwet

Sinds 2012 is de Geefwet van kracht, die gevers aan culturele instellingen een extra fiscaal voordeel biedt. Uit onderzoek door de Universiteit Tilburg blijkt dat veel instellingen de mogelijkheden nog niet of onvoldoende benutten, terwijl in principe iedere instelling kan profiteren van de Geefwet.

De VNPF heeft aan de Universiteit Tilburg gevraagd om in het verlengde van het congres over dit onderwerp (november 2012) een concrete handleiding aan te leveren met voorbeeldteksten hoe je de voordelen van de Geefwet op jullie site onder de aandacht kunnen brengen. Klik hier voor deze  voorbeeldtekst.
De Geefwet kent een werkingskracht van vijf jaar en loopt tot en met 2016. Intussen tracht de VNPF samen met collega-brancheverenigingen (o.a. via  de Federatie Cultuur), om het ministerie te bewegen om de werkingskracht van de Geefwet met minstens 1 jaar te verlengen. De VNPF heeft eerder de uitkomsten van het congres  al verspreid. Deze uitkomsten zijn onlangs ook gepubliceerd in een bundel. Klik hier voor de bundel.


Gerelateerd nieuws

Meer