Deze website maakt gebruik van cookies.

Rookbeleid (handhaving VWA)

Podia ervaren hinder omdat VWA-controleurs niet eenduidig handhaven. Dat soort inspecteurs opereren tamelijk autonoom. De VNPF heeft daar eerder bezwaar op gemaakt. 

Het antwoord is steevast: http://www.vwa.nl/onderwerpen/meest-bezocht-a-z/dossier/roken-en-tabak/uitzonderingen-rookverbod-buitenterrassen-rookruimten-priveruimten

·         De rookruimte is afgesloten met een deur.

·         De ruimte is aangeduid als rookruimte.

·         De rookruimte geeft geen rookoverlast in aangrenzende ruimtes.

·         Er worden geen werkzaamheden uitgevoerd in de rookruimte (denk aan bediening in rookruimte café).

·         Personeel en gasten hoeven niet door de rookruimte te lopen om de rookvrije ruimte te bereiken.

·         De rookruimte is niet in gebruik als kopieerruimte of vergaderruimte.

Het is bij de meesten van onze leden duidelijk dat er tijdens werktijd en/of in werkkleding niet gerookt mag worden, dus ook niet om glazen te halen in de rookruimte.

Maar bij het ene podium meldt de VWA-controleur dat de glazenhaler zelfs niet in zijn pauze in zijn vrijetijdskleding mag komen en glazen mee mag nemen (op dat moment als bezoeker dus) en andere controleurs staan dit wel toe.  Hoe hier nu mee om te gaan?  Ik zal dit sowieso andermaal onder de aandacht brengen bij de VWA.

Het echte probleem is dat die glazen de rookruimten uit moeten. Medewerkers in hun pauze laten werken, verschuift het probleem naar andere domeinen.

Bij de meeste podia mogen mensen buiten roken, maar geen drankje mee naar buiten nemen, dat is relatief eenvoudig te handhaven, er staan immers collega’s bij de deur. Verbieden je drankje mede te nemen naar de rookruimte wordt lastig te handhaven. Beveiliging inroosteren bij de rookruimte wordt te duur.

Ik zou me kunnen voorstellen dat de VNPF zijn algemene bezoekersvoorwaarden hier op aanpast: het is de bezoekers verboden drankjes mee te nemen naar de rookruimte en het podium behoudt zich het recht voor een eventuele boete van de VWA door te belasten aan de bezoeker. Los van of ik me afvraag of dat juridisch stand houdt, lijkt me dat niet zo vriendelijk. Je bent toch ook gastheer.

De beste en misschien ook wel ludiekste oplossing is een aantal gas (of beter damp-) maskers aan te schaffen, die kosten een paart tientjes.

https://www.unishorebedrijfskleding.nl/pbm-s_adembescherming/3m-4277-gas-en-dampmasker-ffabe1p3d/4277/


Gerelateerd nieuws

Meer