Deze website maakt gebruik van cookies.

Federatie Cultuur

De Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC) is het overkoepelende platform waarin alle grote Nederlandse brancheorganisaties uit de culturele sector zijn verenigd.

Culturele instellingen die overheidssubsidie ontvangen worden niet alleen maar op inhoudelijke kwaliteit beoordeeld, maar ook het bedrijfsmatige aspect wordt in toenemende mate in de beoordeling betrokken.

Nogal wat brancheorganisaties ondersteunen hun leden bij het streven naar goed werkgeverschap. Om aan die activiteiten een krachtiger stem te geven bundelt de Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur deze organisaties.
 
De onderstaande koepels zijn aangesloten bij de FC:
 
Koepel Opera
Kunstconnectie
Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK)
Nederlandse Galerie Associatie (NGA)
Nederlandse Museumvereniging (NMV)
Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF)
Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB)
Vereniging van Rijksgesubsidieerde Musea (VRM)
Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD)
Werkgevers Kunst en Cultuur (WKC)
Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO)

Gerelateerd nieuws

Meer