Deze website maakt gebruik van cookies.

Talentontwikkeling

De VNPF heeft opdracht gegeven aan organisatiestrateeg Thomas van Dalen om onderzoek te doen naar talentontwikkeling in Nederland. Een talent moet gestimuleerd en geholpen worden om zich tot professioneel artiest te kunnen ontwikkelen.

Een poppodium of -festival is gebaat bij een gezonde aanwas van talent dat de kans krijgt om zich creatief en professioneel te ontwikkelen. Wat is anders een podium als niemand erop staat. 

Het onderzoek

Van Dalen heeft een enquête onder podiumdirecteuren uitgevoerd en dit besproken met vertegenwoordigers van de popindustrie. Hieruit blijkt dat het overgrote deel van de poppodia en popfestivals substantiële talentonwikkelingsprogramma’s uitvoert. Tegelijk blijkt uit het onderzoek dat 60% van de podiumdirecteuren vindt dat hiervoor meer ruimte zou moeten komen. Maar de exploitatie biedt hier geen ruimte voor. Hierin schuilt volgens de onderzoeker een groot probleem.

 

Startende artiesten kunnen geen vlieguren maken 

Deze ontwikkeling raakt aan de wortels van het Nederlands Popbeleid volgens Thomas van Dalen, want wanneer een beginnend artiest amper ruimte krijgt om vlieguren te maken is de kans op een vitale carrière nog kleiner dan hij al is. “Je kunt nu al stellen dat internationaal aanbod de door lokale overheden gefinancierde podia domineert. Bekende acts staan garant voor de broodnodige bezoekersaantallen en inkomsten. Een startend bandje komt hierdoor steeds minder vaak op het podium terecht. En tijd voor een serieuze begeleidende rol is er steeds minder vaak.”

De wethouder is vooral bang voor tekorten 

Vertegenwoordigers van opleidingen en platenindustrie onderschrijven de stelling dat de kennis en expertise van poppodia in onvoldoende mate uit de verf komt. “Podia kennen de lokale popscene en weten precies wat er zou moeten gebeuren, maar ze zijn met handen en voeten gebonden.” aldus Thomas van Dalen. “De wethouder zit niet op tekorten te wachten. Dat is het eerste waar de wethouder zijn subsidiënten op afrekent. En bezoekersaantallen vindt een ambtenaar vaak interessanter dan de minder grijpbare kwalitatieve betekenis van een podium. Maar dit laatste zou toch echt belangrijkst moeten zijn voor het lokaal bestuur.”

Rijk en gemeenten moeten over de inhoud praten 

Volgens Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) is overleg nodig om het hoogte bestuurlijk niveau: ‘De Tweede Kamer hecht sterk aan talentonwikkeling, maar dit is slecht ten dele een taak van de landelijke overheid. Lokale en landelijke overheden zouden met elkaar over de inhoud moeten praten, want ergens dreigt iets heel erg mis te gaan.’ Schans: ‘Het Rijk financiert prachtige opleidingen en het Fonds Podiumkunsten stimuleert inhoudelijke doorontwikkeling, maar de belangrijkste schakel is onvoldoende in de gelegenheid om die ambities naar het publiek te brengen. Daarbij komt dat de productiehuizen uit de basisinfrastructuur zijn verwijderd en dat in veel gemeenten op muziekscholen wordt bezuinigd. Hierdoor staat ook de publieksontwikkeling onder druk.’ 

Popcultuur is de cultuur van nu 

Geert van Itallie, directeur van de Melkweg en tevens secretaris van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) roept tot op tot investeringen in popcultuur. ‘Popcultuur is de cultuur van nu. De kunstvorm waarbij de participatie het hoogst is en de afstand tussen makers en publiek het kleinst. In haar artistieke ontwikkeling tot eind vorige eeuw selectief geëxploiteerd door de industrie en zeer selectief ondersteund door de overheid. Nu niet of nauwelijks meer door beiden. Dat betekent dat de kansen op culturele ontwikkeling niet goed benut worden. En dat terwijl Nederland beschikt over een goede infrastructuur van podia, festivals, popopleidingen e.d. en ook de media meer ruimte bieden voor nieuw talent.’

 

De VNPF voert op dit moment gesprekken met stakeholders, waaronder Het Ministerie van OCW. Dit najaar presenteert de VNPF een position paper naar aanleiding van het onderzoek van Thomas van Dalen onder de titel: ‘Poppodia en popfestivals als springplank.’ Daarin zullen de definitieve resultaten van de enquête worden verwerkt. 

 


Gerelateerd nieuws

Meer