Deze website maakt gebruik van cookies.

Het Grote Poppodium Onderzoek 2008

Het Grote Poppodium Onderzoek 2008 is uitgevoerd naar aanleiding van enkele stormachtige ontwikkelingen die destijds plaatsvonden in de Nederlandse poppodiumsector. Zo was er een golf van verbouwingen en nieuwbouw en ontwikkelden organisaties zich. In het onderzoek werd er in het bijzonder aandacht besteedt aan het proces van professionalisering.

De wereld van de popmuziek is volop in verandering en het is de vraag hoe poppodia en overheden zich in deze veranderende wereld moeten opstellen.

Dit onderzoek richt zich op de gespecialiseerde poppodia in Nederland.Met een enquête is gedetailleerde informatie verzameld over ongeveer de helft van deze podia.Naast een uitgebreide eigen enquête is gebruikt gemaakt van de jaarlijkse publicaties van de VNPF In-sight.Ook is een groot aantal gesprekken gevoerd met sleutelfiguren en focusgroepen.

Waar mogelijk vergeleken de onderzoekers de uitkomsten met de resultaten van het laatste brede sectoronderzoek, om zo een historische dimensie toe te voegen.

- Jaar van uitgave: 2009
- Kosten: € 10,00 (exclusief 6% BTW)

Mail voor meer info naar info@vnpf.nl.