Deze website maakt gebruik van cookies.

Het publiek van poppodia 2004

De VNPF onderzocht in samenwerking met onderzoeksbureau Letty Ranshuysen in 2004 het publiek van twaalf poppodia.

In vergelijking met andere kunstdisciplines had de popsector niets in handen om aan te tonen wat het profiel is van haar bezoekers. Daarom wenste de Vereniging Nederlandse Poppodia (VNP) meer inzicht te krijgen in de huidige bezoekers van poppodia. Kerngegevens over het publiek zijn nodig om aanvragen voor financiële of andere steun bij overheden, fondsen en mogelijke sponsors te onderbouwen. Daarnaast zijn deze gegevens van belang voor de (collectieve) marketing van poppodia. Om meer inzicht te krijgen in het publiek heeft Onderzoeksbureau Letty Ranshuysen een landelijk onderzoek uitgevoerd onder bezoekers van twaalf Nederlandse poppodia. Dit onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de VNP en de poppodiummedewerkers, die de enquête uitvoerden bij hun bezoekers. 
 
De eerste, en belangrijkste doelstelling van dit onderzoek is: inzicht geven in de samenstelling van het reeds bereikte publiek ten behoeve van onderhandelingen met overheden, fondsen en sponsors. Daarnaast ontwikkelt de VNP plannen in het kader van collectieve marketing. Ook hiervoor zijn gegevens over het huidige publiek van belang. Bovendien kunnen de poppodia die gegevens ook voor hun eigen marketingbeleid gebruiken. De nevendoelstelling is daarom: voeding geven aan het (collectieve) marketingbeleid van poppodia.
 

- Jaar van uitgave: 2005
- Kosten: € 12,50 voor VNPF leden, € 20,- voor externen (excl. 6% BTW) - PUBLICATIE UITVERKOCHT

Nog wel digitaal verkrijgbaar, gebruik de link in de rechterkolom.

Voor meer info mail naar info@vnpf.nl.