Deze website maakt gebruik van cookies.

Onderzoek Arbeidsvoorwaarden Poppodia 2005

De VNPF heeft een CAO voor poppodia ontwikkeld. Hiervoor heeft Adviesbureau Van Loon een onderzoek gedaan naar bestaande CAO's.

Aanleiding voor dit onderzoek was een rapport dat het Erasmus Centrum voor Kunst- en Cultuurwetenschappen uitbracht in september 2002 over de achterstanden in de huidige arbeidsvoorwaarden bij zeven poppodia en de mogelijkheden om deze achterstanden in te halen. Het onderzoek van het Erasmuscentrum heeft zich beperkt tot de salariskosten van de reguliere formatie. Belangrijkste conclusie van dit onderzoek was dat de salarissen van de vaste formatie bij de poppodia aanzienlijk achterblijven bij die van de schouwburgen en concertzalen alsmede bij die van landelijk gesubsidieerde toneelgezelschappen. Het rapport bevatte verder nog aanbevelingen om de achterstanden op termijn in te halen. 

De uitkomsten van dit onderzoek en een eerste bestudering van de CAO Schouwburgen en Concertzalen, hierna te noemen CAO S&C, vormden voor de zeven grote poppodia redenen om samen met de VNP nader onderzoek te laten verrichten naar de verschillen tussen deze poppodia onderling en de CAO S&C. In maart 2003 hebben de VNP en de zeven grote poppodia Adviesburo van  Loon BV opdracht gegeven om dit onderzoek uit te voeren. De onderzoeksopdracht bevatte ook een behoeftepeiling voor deelname aan een eigen collectieve rechtspositieregeling bij de overige poppodia. Begin 2005 is de opdracht gegeven om een behoeftepeiling uit te voeren bij de 69 andere podia die bij de VNP zijn aangesloten. Dit onderzoek is medio 2005 afgerond. 

Het onderzoek is mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en individuele bijdragen van de zeven grote poppodia.

 

- Jaar van uitgave: 2005
- Kosten: € 10,- (excl. 6%BTW). VNPF leden kunnen het kosteloos ontvangen.

Mail voor meer info naar info@vnpf.nl.