Deze website maakt gebruik van cookies.

CAO NPF

De Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (WNPF) en FNV Kunsten, Informatie,Entertainment en Media (FNV KIEM) hebben een eerste cao voor de poppodia en -festivals (cao NPF) gesloten die per 1 januari 2009 rechtsgeldig is.

In de cao NPF zijn o.a. branche specifieke afspraken gemaakt over contractvormen, arbeidsduur, werktijden, arbeidspatronen, werken op zon- en feestdagen, pauzeregelingen, gebroken diensten, etc.

De cao NPF is een kader CAO die veel mogelijkheden laat aan de cultureel ondernemer en de OR van de desbetreffende organisatie. De eerste stappen voor het ontwikkelen van een op de sector toegesneden loon- en functiegebouw zijn al gezet. In de cao NPF zijn (nog) geen bepalingen opgenomen over een pensioenregeling. Besloten is eerst een loon- en functiegebouw te realiseren

De CAO is op deze site gepubliceerd.


Gerelateerd nieuws

Meer