Deze website maakt gebruik van cookies.

Criteria en stemprocedure IJzeren Podiumdieren

De IJzeren Podiumdieren zijn peer-to-peer prijzen die worden toegekend aan mensen en organisaties die de meeste stemmen van VNPF-leden ontvangen.

Stemprocedure IJzeren Podiumdieren 2018


De IJzeren Podiumdieren zijn peer-to-peer prijzen die worden toegekend aan mensen en organisaties die de meeste stemmen van VNPF-leden ontvangen.


Er zijn vijf categorieën:

 • Beste directeur
 • Beste programmeur
 • Beste marketeer 
 • Beste festival
 • Beste podium

Genomineerden voordragen en stemprocedure

Het samenstellen van de lijst met genomineerden gaat iets anders dan voorgaande jaren. Hiermee hopen we dat er meer afgewogen en dus beter wordt genomineerd. Alle medewerkers van VNPF-leden kunnen mensen of organisaties voordragen voor alle categorieën. Hiertoe kunnen voor het beste festival en het beste podium zeven vragen worden beantwoord. Voor beste directeur, programmeur en marketeer zijn dat drie vragen. Binnen de categorieën mag iedereen genomineerd worden, zolang het (een medewerker van) een VNPF-lid betreft. Medewerkers en organisaties mogen ook zichzelf nomineren. Dit moedigen wij zelfs aan. Solliciteer als het waren naar een nominatie. Je weet zelf vaak het beste waarom jij of je organisatie een uitzonderlijke prestatie hebt geleverd.

De antwoorden op de vragen worden gepubliceerd op het stemformulier. Hoe vollediger en overtuigender de toelichting, des te meer overwogen een stem kan worden uitgebracht. Weloverwogen argumentatie is dus van belang!

Nadat de personen en organisaties zijn voorgedragen, kan er per categorie gestemd worden op de genomineerden. Voor alle categorieën wordt één stemronde gehouden. Door middel van deze stemronde wordt per categorie een top vier van genomineerden samengesteld. De uiteindelijke winnaars worden tijdens de uitreiking bekendgemaakt.

 

Planning van de stemprocedure

 • Start voordragen genomineerden: 29 oktober 2018
 • Sluiting voordragen genomineerden: 18 november 2018
 • Uitnodiging tot stemmen: 26 november 2018
 • Sluit stemformulier: 16 december 2018
 • Bekendmaking top vier genomineerden: 22 december 2018
 • Uitreiking IJzeren Podiumdieren: 19 januari 2019
   

Wie stemt op wie?

Het stemformulier kan per organisatie slechts 1 keer worden ingevuld. De eerste keer is definitief. Zorg er dus voor dat je goed onderling afspreekt wie uiteindelijk de survey invult. Indien je organisatie bijvoorbeeld meerdere programmeurs in dienst heeft, dan vergt dat dus onderlinge afstemming. Om herhaald stemmen te voorkomen, kan stemmen niet anoniem. Het stemgedrag wordt vertrouwelijk behandeld, met de gegevens wordt verder niets gedaan. Dubbel stemmen of meer stemmen uitbrengen heeft dus geen zin.

Prijs                               Wie mag er stemmen? (in onderling overleg)

Beste podium                 Directie (liefst in overleg met MT)
Beste festival                 Directie (liefst in overleg met MT)
Beste directeur               Directie
Beste programmeur       Programmeurs
Beste marketeer             Marketeers
 

Te beantwoorden vragen bij voordragen genomineerden IJzeren Podiumdieren
De antwoorden op onderstaande vragen worden integraal overgenomen op het stemformulier. Des te uitgebreider en doordachter de antwoorden, des te meer je anderen overtuigt een stem uit te brengen. Doordachte argumentatie is dus van belang!

Beste podium:

 • Op welke manier was het podium in 2018 het meest onderscheidend?
 • Hoe was het onderscheidend karakter van dit podium in 2018 het resultaat van daadwerkelijk bedacht en doorgevoerd beleid?
 • Geef een voorbeeld/voorbeelden van concrete prijzenswaardige resultaten die dit podium heeft geboekt in 2018.
 • Zorgt dit podium voor een prettig werkklimaat? Zo ja, op welke manier?
 • Op welke manier was het podium in 2018 aantoonbaar gericht op permanente verbetering van de eigen organisatie?
 • Hoe liet het podium in 2018 zien zich het best te kunnen aanpassen aan interne en externe ontwikkelingen?
 • Had het podium in 2018 een voorbeeldrol op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid? Zo ja, op welke manier?
   

Beste festival:

 • Op welke manier was het festival in 2018 het meest onderscheidend?
 • Hoe was het onderscheidend karakter van dit festival in 2018 het resultaat van daadwerkelijk bedacht en doorgevoerd beleid?
 • Geef een voorbeeld/voorbeelden van concrete prijzenswaardige resultaten die dit festival heeft geboekt in 2018
 • Zorgt dit festival duidelijk voor een prettig werkklimaat? Zo ja, op welke manier?
 • Op welke manier was het festival in 2018 aantoonbaar gericht op permanente verbetering van de eigen organisatie?
 • Hoe liet het festival in 2018 zien zich het best te kunnen aanpassen aan interne en externe ontwikkelingen?
 • Had het festival in 2018 een voorbeeldrol op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid? Zo ja, op welke manier?
   

Beste directeur:

 • Welke buitengewone en bewondering wekkende prestatie heeft de directeur in 2018 geleverd?
 • Op welke manier heeft de directeur in 2018 medewerkers en collega-directeuren geïnspireerd?
 • Geef voorbeelden van hoe de directeur in 2018 organisatiedoelen heeft geoptimaliseerd en geprioriteerd en hoe de directeur helder heeft gecommuniceerd (intern en extern) over wat de organisatiedoelen zijn.
   

Beste programmeur:

 • Welke buitengewone en bewondering wekkende prestatie heeft de programmeur in 2018 geleverd?
 • Op welke manier heeft de programmeur in 2018 medewerkers en collega-programmeurs geïnspireerd?
 • Vertel hoe de programmeur in 2018 de juiste balans wist te bewaren tussen onderscheidend artistiek beleid, gerealiseerd programma en financiële risico’s.
   

Beste marketeer:

 • Welke buitengewoon effectieve en bewondering wekkende campagne(s) heeft de marketeer in 2018 bedacht en geleid?
 • Op welke manier heeft de marketeer in 2018 medewerkers en collega-marketeers geïnspireerd?
 • Op welke vernieuwende en effectieve wijze zette de marketeer vertrouwde én nieuwe marketinginstrumenten in?

 

IJzeren Eierbal
Sinds 2016 is er naast de vijf IJzeren Podiumdieren een nieuwe prijs te winnen: de IJzeren Eierbal.

Wat is de IJzeren Eierbal?
De IJzeren Eierbal is een aanmoedigingsprijs voor iemand die nu al een positieve bijdrage levert aan de livesector en een groot talent is voor de toekomst. De prijs wordt door VPRO 3voor12 uitgereikt tijdens de avond van de IJzeren Podiumdieren. Jochem Winterwerp van Friendly Fire was in 2017 de allereerste winnaar. Begin dit jaar ontving Timo Spruitenberg de Eierbal.

Wie maakt kans op de IJzeren Eierbal?
Iedereen werkzaam in de livesector kan worden voorgedragen (dus ook personen die niet werkzaam zijn voor VNPF-leden). De winnaar wordt bepaald aan de hand van de ingestuurde motivatie. Hoe overtuigender en uitgebreider de motivatie, hoe beter!

Criteria IJzeren Eierbal

 • Hoe oud is de kandidaat? De persoon mag niet ouder zijn dan 27 jaar.
 • Hoe lang werkt de kandidaat in de live-popsector en op welke manier legt de ‘junior’ nu al ‘senioriteit’ aan de dag in zijn/haar werkzaamheden?
 • Hoe heeft de kandidaat in positieve zin een verandering in gang gezet binnen de eigen organisatie en/of in de live-popsector?
 • Op welke manier vervult de kandidaat een voorbeeldfunctie voor anderen?
 • Op welke manier speelde de kandidaat een belangrijke rol in het slagen van een project/activiteit?
 • Hoe bevordert de kandidaat de collegialiteit, een positieve werksfeer en hoe brengt de kandidaat mensen met elkaar in contact?
 • Wat heeft de kandidaat in korte tijd al geleerd?

Aanmelden voor de IJzeren Eierbal kan t/m 9 december, door te mailen naar info@vnpf.nl.

Tot slot
Vorig jaar is een werkgroep geïnstalleerd om zich te buigen over de vraag: “Hoe moet, in de toekomst, het nomineren en toekennen van de IJzeren Podiumdieren worden georganiseerd?” Dit omdat er vragen rezen over de stemprocedure. Dit proces is nog niet afgerond. De Universiteit Maastricht (UM) heeft zich aangeboden om te kijken of hier adequate oplossingen voor te bedenken zijn. De UM zal hier na ESNS 2019 mee starten.

In de werkgroep zitten: Gerard Lohuis (P60-Amstelveen); Jeroen Blijleve (Patronaat-Haarlem); Peter Sikkema (Oosterpoort, Groningen); Ruud Visser (Gebr. de Nobel-Leiden); Stefan Rebergen (Luxor Live - Arnhem) en Wim Smeets (Muziekgieterij - Maastricht).


Gerelateerd nieuws

Meer