Deze website maakt gebruik van cookies.

Weergave ticketprijzen/Wet oneerlijke handelspraktijken

Onvermijdbare kosten per ticket moet je als inclusiefkosten opnemen in de ticketprijs. Onvermijdbare kosten per boeking/transactie/betaling/bestelling hoef je niet op te nemen in de ticketprijs. Let op: deze moeten wel meteen helder en duidelijk zichtbaar zijn. Zowel het bestaan ervan als de hoogte. Vragen? Lees verder. 

Handhaving per 1 oktober 2017
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft verkopers van tickets in de entertainmentsector tot 1 oktober 2017 de tijd gegeven om te voldoen aan de Wet oneerlijke handelspraktijken. Daarna kan de ACM boetes en andere sancties opleggen als ticketprijzen nog niet volgens de wet worden weergegeven. Eerder gaf de ACM al waarschuwingen aan de reisbranche (waar ook boetes zijn opgelegd) en aan autoverkopers. Hoe zit het ook alweer?

Q: Wat is de Wet oneerlijke handelspraktijken en waarom bestaat deze?
A: De Wet OHP bevat regels die consumenten beschermt tegen misleidende handelingen van bedrijven. Bijvoorbeeld door voor te schrijven hoe iedereen ticketprijzen moet weergeven, kan de consument eenvoudig prijzen vergelijken. Bovendien leidt het ertoe dat de consument kan vertrouwen dat de prijs die hij ziet, de prijs is die hij betaalt. Daarnaast moet de wet ervoor zorgen dat bonafide organisaties worden beschermd tegen partijen die consumenten misleiden. Dat voorkomt oneerlijke concurrentie.

Q: Wat is de Autoriteit Consument & Markt?
A: De ACM is een onafhankelijke toezichthouder, die toezicht houdt op onder andere de naleving van de Wet OHP. Zij moet ervoor zorgen dat er eerlijke concurrentie bestaat op de markt en dat consumenten worden beschermd.

Q: Waarom moeten we ineens voldoen aan nieuwe en strengere regels?
A: De regels zijn niet nieuw en ook niet strenger geworden. De Wet OHP en de regels bestaan al sinds 2008. De ACM heeft de laatste jaren veel klachten ontvangen van consumenten over sluipkosten bij de aankoop van tickets. Daarom is de ACM eind 2016 een onderzoek gestart naar kaartverkoop in de entertainmentsector (concerten, festivals, theater, musical enz.). Uit dat onderzoek bleek dat o.a. organisatoren van concerten en festivals in veel gevallen (onbewust) de regels niet volgden.

Q: Wat zijn sluipkosten?
A: Sluipkosten zijn de extra kosten die tijdens het bestelproces worden opgeteld bij de eerste prijsvermelding. Op die manier is het voor de ticketkoper bij de eerste prijsvermelding niet altijd duidelijk wat een kaartje kost.

Q: Wat is de eerste prijsvermelding of uitnodiging tot aankoop?
A: De eerste prijsvermelding of de uitnodiging tot aankoop is de eerste prijs die de consument ziet. Hiermee heeft de consument voldoende informatie om een beslissing te nemen over een aankoop. Let erop dat de consument op verschillende webpagina’s kan binnenkomen en dat de inclusiefprijs dus getoond moet worden vanaf de eerste prijsvermelding.

Q: Wat zijn onvermijdbare kosten?
A: Dat zijn kosten die een koper van een kaartje sowieso moet betalen. De koper kan er niet voor kiezen ze níet te betalen. Denk hierbij aan servicekosten, kosten per boeking/transactie/betaling/bestelling en soms lidmaatschapskosten. Let op: er zijn twee verschillende vormen van onvermijdbare kosten. Onvermijdbare kosten per ticket en onvermijdbare kosten per boeking.

Q: Wat is het verschil tussen onvermijdbare kosten per ticket en onvermijdbare kosten per boeking?
A: Onvermijdbare kosten per ticket zijn kosten die een koper sowieso per ticket kwijt is. Onvermijdbare kosten per boeking zijn kosten die een koper sowieso moet betalen maar die betrekking hebben op de boeking/transactie/betaling en die niet afhankelijk zijn van hoeveel tickets je koopt.

Q: Welke kosten moeten in de eerste prijsvermelding worden opgenomen?
A: Volgens de wet moeten de onvermijdbare en voorzienbare kosten die een ticketkoper sowieso per ticket moet betalen in de eerste prijsvermelding worden opgenomen. Dat betekent dat je alle kosten in de ticketprijs moet opnemen die een ticketkoper sowieso moet maken om het kaartje te kopen. Meestal worden dit servicekosten genoemd. Bereken je de kosten per boeking en niet per kaartje? Dan moet je dit bij de eerste prijsvermelding op een zichtbare en duidelijke manier vermelden. Ook moet je de hoogte van deze kosten vermelden.

Q: Is het verplicht om de tekst ‘inclusief servicekosten’ te vermelden?
A: De Wet OHP schrijft voor dat onvermijdbare kosten per ticket moeten worden opgenomen in de eerstgenoemde ticketprijs. Het is niet verplicht om dat woordelijk kenbaar te maken door ‘inclusief servicekosten’ te laten lezen.

Q: Moeten onvermijdbare kosten per boeking worden opgenomen in de eerstgenoemde prijs?
A: Nee, kosten per boeking/transactie/betaling/bestelling zijn niet afhankelijk van het aantal tickets. Deze hoeven niet te worden opgenomen in de eerstgenoemde ticketprijs. Let op: deze kosten moeten wél helder en zichtbaar worden genoemd bij de eerstgenoemde ticketprijs. Zowel het bestaan ervan als de hoogte. Denk hierbij aan boekingskosten en kosten voor iDeal, creditcard of PayPal. 

Q: Zijn lidmaatschapskosten onvermijdbare kosten per ticket en moeten ze in de ticketprijs worden opgenomen?
A: Nee, de ACM ziet lidmaatschapskosten als kosten per boeking in een tijdsperiode (per maand/jaar). Dat wil zeggen dat deze kosten niet direct in de ticketprijs hoeven te worden opgenomen. Het bestaan én de hoogte ervan moeten wel direct en duidelijk bij de prijs worden vermeld.

Q: Moeten op posters in de eigen stad ook de online servicekosten worden inbegrepen in de prijs?
A: Nee, de ACM stelt dat er dan geen online servicekosten hoeven worden inbegrepen, mits daar duidelijk bij vermeld staat dat de prijs geldt bij de verkoop aan de deur. Het is vaak zo dat in dat geval kaarten aan de deur worden gekocht en er dus geen online servicekosten worden inbegrepen. Als er ook servicekosten aan de deur worden gerekend, moeten die wel als inclusief worden inbegrepen in de prijs op de poster.

Q: Welke kosten hoef je niet te noemen bij de eerste prijsvermelding?
A: Je hoeft bij de eerste prijsvermelding geen kosten te noemen voor optionele producten of diensten die bij een ticket te koop zijn waar de ticketkoper voor kan kiezen en dus vermijdbaar zijn. Deze hoeven niet bij de eerste prijsvermelding worden genoemd. Voorbeelden hiervan zijn:

  • gehoorbescherming
  • bus-/treinkaartje
  • annuleringsverzekering
  • hotelovernachting
  • consumpties
  • kluisverhuur

?Q: We hanteren verschillende tarieven voor verschillende betaalmethoden. Welk tarief moeten we vermelden bij de eerste prijsvermelding?
A: Het is verplicht om onvermijdbare kosten per boeking/transactie/betaling te noemen bij de eerste prijsvermelding. Zowel het bestaan ervan als de hoogte. Als er verschillende tarieven bestaan dan mag de goedkoopste gangbare variant worden vermeld met een v.a.-melding. Dit zijn bijna altijd iDeal-kosten.

Q: Ik ben een podium/organisator en niet ik, maar mijn ticketprovider geeft de prijzen op een onjuiste manier weer.
A: Je bent als podium/organisator ook verantwoordelijk voor het op een juiste wijze weergeven van de prijzen. Deze verantwoordelijkheid bestaat er onder andere uit dat je de ticketprovider niet in staat stelt om kosten die vooraf bij de prijs kunnen worden opgenomen, pas in een later stadium bij de prijs op te tellen. Stel jezelf de vraag of je alle maatregelen hebt genomen die in dit kader redelijkerwijs van je te verwachten zijn. De ACM kan namelijk beide partijen aanspreken als het gaat om een misleidende handelspraktijk. 


Gerelateerd nieuws

Meer