Deze website maakt gebruik van cookies.

Wetsvoorstel doorverkoop toegangskaarten

Bij de verkoop van toegangsbewijzen zijn wet- en regelgeving opgesteld. Van algemene voorwaarde tot secondary ticketing kwesties en privacy wetgeving. De VNPF informeert haar leden bij mogelijke wijzigingen en ontwikkelingen. Een voorbeeld hiervan is het 'Wetsvoorstel doorverkoop toegangskaarten'. Op 10 oktober 2017 wordt de Wet doorverkoop toegangskaarten behandeld in de Eerste Kamer. De verwachting is dat er die dag niet gestemd gaat worden.

Het wetsvoorstel wil een verbod op de doorverkoop van toegangskaarten voor evenementen tegen een hogere prijs dan de oorspronkelijke verkoopprijs. Je mag wel - als (professionele) tussenhandelaar, organisatie of artiest - administratie- en verzendkosten in rekening brengen. Deze kosten moeten rechtstreeks voortvloeien uit de koop van de toegangskaart en mogen niet meer bedragen dan 10% van de oorspronkelijke prijs van de toegangskaart.

Het wetsvoorstel is een langlopende kwestie. Dit initiatiefwetsvoorstel werd oorspronkelijk ingediend door de Tweede Kamerleden Gerkens en Van Vroonhoven-Kok op 21 mei 2008. Het voorstel werd op 6 april 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden hierbij voor. 

De Eerste Kamercommissies voor Justitie en voor Economische Zaken hebben op 8 juni 2010 het voorlopig verslag uitgebracht. De Eerste Kamercommissies voor Veiligheid en Justitie (V&J) en voor Economische Zaken (EZ) hadden n.a.v. het wetsvoorstel nog een aantal vragen en hebben verzocht om een memoire van antwoord bij de initiatiefnemers. De initiatiefnemers moeten dan binnen een termijn van 10-21 dagen na ontvangst van dit verzoek aangeven of zij meer tijd nodig hebben ter voorbereiding van deze verdediging. Dat is is in dit geval ook gebeurd. 

De verdediging van dit voorstel is op 19 november 2013 overgenomen door Tweede Kamerleden Jasper van Dijk (SP) en Madeleine van Toorenburg (CDA).  

De commissie, van de Eerste Kamer, heeft de SP-fractie op 8 april 2014 gevraagd om bij de initiatiefnemers te vragen wanneer de memorie van antwoord van de initiatiefnemers verwacht kan worden.

De initiatiefnemers van het wetsvoorstel doorverkoop toegangskaarten (31461) hebben op 24 februari 2015 de memorie van antwoord uitgebracht, waarna op 1 juli een brief met de reactie van de regering op het voorlopig verslag is gevolgd.

Nu de behandeling van het wetsvoorstel enige jaren heeft stilgelegen, een periode waarin de technische ontwikkelingen zijn doorgegaan en er bovendien sterk wisselende geluiden over nut en noodzaak van het wetsvoorstel zijn afgegeven, hebben de commissies V&J en EZ op 8 september 2015 besloten om de nadere procedure van het wetsvoorstel aan te houden, totdat een gesprek met deskundigen / voor- en tegenstanders heeft plaatsgevonden, waarmee de commissies zich willen laten informeren over nut en noodzaak, alsmede over technische mogelijkheden. Dit gesprek vindt plaats op 17 november.


Gerelateerd nieuws

Meer