Deze website maakt gebruik van cookies.

brandveiligheid

De regelgeving omtrent brandveiligheid gaat op de schop. De regelgeving was voorheen onduidelijk mede omdat er geen uniform document of besluit hieromtrent was.

Het Besluit Brandveiligheid Gebruik Bouwwerken van het ministerie van VROM maakt aan veel onduidelijkheid een einde en zorgt voor eenvoudigere regels en minder bureaucratie. Zo zijn maar liefst 80% van de bedrijven vanaf 1 augustus 2007 ontslagen van de plicht een brandveiligheidsvergunning aan te vragen en wordt de verplichte jaarlijkse controle van draagbare blusmiddelen verruimd naar een tweejaarlijkse controle.

Gebouwen waar meer dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn, hebben wel een meldingsplicht. Deze regel geldt dus ook voor poppodia.

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.