Deze website maakt gebruik van cookies.

Gehoorschade

Genieten van muziek zonder daarbij onherstelbare schade op te lopen. De VNPF en de Vereniging Van EvenementenMakers (VVEM) hebben op 30 juni 2016 het Tweede Convenant Preventie Gehoorschade getekend. 

Daarmee hebben wij onze afspraken met staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) verlengd. De VNPF en de VVEM hebben de afgelopen jaren met succes al veel inspanningen geleverd op het gebied van voorlichting, bewustwording en geluidsmetingen. Om deze positieve resultaten ook voor de toekomst te borgen, gaat de Stichting Kwaliteit Evenementen Nederland (SKEN) toezien op de resultaten.


De bij het convenant betrokken partijen vinden het belangrijk om gehoorschade veroorzaakt door hard geluid te voorkomen, aangezien genezing of reparatie van eenmaal opgelopen gehoorschade niet mogelijk is. De VNPF en de VVEM lopen al jaren voorop in de strijd tegen het ontstaan van gehoorschade. Dit doen we onder andere door onze leden te verplichten metingen uit te voeren en ze te vragen zich aan de maximale geluidsniveaus te houden. Daarnaast verkopen onze leden oordoppen en doen ze actief mee aan de I Love My Ears-campagne.

 

Ook andere uitgaanssectoren gaan aan de slag

Mensen worden blootgesteld aan (harde) muziek tijdens het uitgaan (bv. bezoek aan café, discotheek, club, poppodium, festival, bioscoop enz.), het luisteren naar persoonlijke muziekdragers, tijdens het werk (machines) en bij vrijetijdsbesteding (fitnessruimtes, sportkantines enz.).

In navolging van de VNPF en de VVEM gaan zo’n tien nieuwe partijen zoals de Koninklijke Horeca Nederland en GGD GHOR Nederland nu ook aan de slag met bewustwording en voorlichting over gehoorschade. Een tiental andere organisaties hebben op 30 juni een pledge ondertekend in het kader van Alles is gezondheid… en starten met individuele en gezamenlijke acties. Zo gaan de Koninklijke Horeca Nederland maar ook de Landelijke Kamer van Verenigingen met hun leden aan de slag om te zorgen dat bezoekers kunnen feesten in een voor het oor veilige omgeving. Partijen als de KNO-vereniging, GGD GHOR Nederland en de Stichting Hoormij zetten hun ervaring en kennis voor advies en educatie.

 

I Love My Ears

Op 18 oktober 2014 is door het ministerie van VWS, de VNPF en VVEM, de bewustwordingscampagne I Love My Ears gelanceerd. De campagne moet ervoor zorgen dat het risico op gehoorschade bij bezoekers van concerten en festivals wordt geminimaliseerd.


Gerelateerd nieuws

Meer