Deze website maakt gebruik van cookies.

Wet- en regelgeving

 • PMSE

  De PMSE is de Nederlandse Belangenvereniging Draadloze Audio Verbindingen Programme Making & Special Events. De leden van PMSE volgen vanuit hun uiteenlopende rollen binnen de Nederlandse professionele broadcast & entertainmentindustrie al jaren de ontwikkelingen rond het frequentiebeleid voor draadloze microfoons, -intercoms, -reportagezenders en andere essentiële productiemiddelen.

 • Arbeidstijdenwet

  De Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met de vereenvoudiging van de arbeidstijdenwet. Er gaan minder regels gelden voor het maximale aantal uren dat iemand mag werken en voor nachtarbeid.

 • Artiestenregeling

  Voor artiesten gelden aparte belastingregels. Speciaal voor artiesten is de artiestenregeling opgezet. Wat houdt deze in?

 • Drank en Horecawet

  In verschillende wetten staan regels over alcohol. De belangrijkste is de Drank- en Horecawet. Deze wet regelt de verkoop van alcohol in Nederland.