Deze website maakt gebruik van cookies.

Arbeidstijdenwet

De Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met de vereenvoudiging van de arbeidstijdenwet. Er gaan minder regels gelden voor het maximale aantal uren dat iemand mag werken en voor nachtarbeid.

Aparte regels voor overwerk worden afgeschaft. Verder worden afspraken over pauzes een zaak van werkgevers en werknemers. De aangepaste wet is nu te bekijken op de website van het ministerie van SZW.


Gerelateerd nieuws

Meer