Deze website maakt gebruik van cookies.

Artiestenregeling

Voor artiesten gelden aparte belastingregels. Speciaal voor artiesten is de artiestenregeling opgezet. Wat houdt deze in?

Er zijn vier belastingen waarmee artiesten te maken kunnen hebben: loonbelasting (LB), inkomstenbelasting (IB), vennootschapsbelasting (VPB) en omzetbelasting/BTW. De inhoud van de arbeidsverhouding speelt een grote rol bij welke belastingen er gelden. Er kan sprake zijn van een arbeidsovereenkomst (er is sprake van gezagsverhouding) of van zelfstandigheid (er is geen gezagsverhouding). Dit onderscheid is juridisch, maar werkt door in de verschillende belastingen.

Artiesten die werknemer zijn vallen onder de 'normale' regels van de loonbelasting; zij verschillen niet van gewone werkgevers. Zij zijn in dienstbetrekking of hebben een overeenkomst voor korte duur. De artiestenregeling geldt voor artiesten die geen werknemer maar zelfstandige zijn. Zij vallen ook onder de LB en sociale verzekering. Dit is apart, omdat andere zelfstandigen niet onder de voorheffing vallen en in de IB hun eigen belasting betalen.

In het kort betekent dit concreet dat voor binnenlandse artiesten 33% loonbelasting + 10% a 20% sv-premies en voor buitenlandse artiesten 20% loonbelasting afgedragen moet worden. Van de entreegelden voor muziek- en toneeluitvoeringen behoeft slechts 6% (i.p.v. 19% BTW) afgedragen te worden. Hierdoor houdt de organisator van de optredens van artiesten meer van entreegelden over. Artiesten behoeven zelf ook maar 6% BTW op hun gages in rekening te brengen.

Bron: All Arts

Standpunt VNPF

De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals pleit vanwege de hoge administratieve lasten voor het afschaffen van de artiestenregeling, tenminste voor buitenlandse artiesten.
Hoewel de evaluatie van de artiestenregeling door het ministerie van financiën vaststelt dat er bij gebruikers tamelijk grote ontevredenheid bestaat met de administratieve rompslomp die deze met zich meeneemt, stellen belanghebbende vast dat afschaffing van de regeling voor Nederlandse artiesten deze niet oplost omdat daarmee (een deel van) het kind met het badwater wordt weggegooid...

Ook de ‘denkrichtingen’ die het ministerie zelf in de evaluatie opvoert leiden niet tot vermindering van deze lasten, maar juist tot vermeerdering daarvan. De regeling voor Nederlandse artiesten moet daarom bij gebrek aan beter worden gehandhaafd, maar kan worden versoepeld door meer aandacht te geven aan verloningsbureaus, de kleine vergoedingsregeling alleen toe te passen als de artiest dat zelf wil en de belastingvrije onkostenvergoeding uit te breiden tot gemaakte reiskosten met de eigen auto.

Wat de internationale artiesten betreft zijn partijen het er over eens dat afschaffing daarvan een zeer grote bijdrage levert aan vermindering van de administratieve lasten., zonder dat hier sprake is van vermindering van belastingopbrengsten. Op de korte termijn wordt een klein verlies geleden, op middellange termijn wordt ‘quitte’ gedraaid, op de lange termijn worden belastingopbrengsten verhoogd omdat afschaffing bijdraagt aan een vrij verkeer van diensten en cultuur. Een typisch geval van win-win-win. Ze winnen allemaal: artiest, podium, belastingdienst.


Gerelateerd nieuws

Meer