Deze website maakt gebruik van cookies.

Drank en Horecawet

In verschillende wetten staan regels over alcohol. De belangrijkste is de Drank- en Horecawet. Deze wet regelt de verkoop van alcohol in Nederland.

Drank- en Horecawet

De Drank- en Horecawet is op 1 januari 2014 gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

•             Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcohol worden verkocht.

•             Jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar als ze alcohol bij zich hebben. Zowel op straat als op andere plekken toegankelijk voor het publiek. Bijvoorbeeld in een kroeg, winkelcentrum, stationshal of park.

•             De wet maakt geen onderscheid meer tussen zwak alcoholische drank en sterke drank. Het maakt dus niet uit of wat voor soort alcohol jongeren beneden de 18 bij zich hebben. Ze zijn in beide gevallen strafbaar.

•             De burgemeester kan de alcoholverkoop in de detailhandel tijdelijk verbieden. Bijvoorbeeld als is vastgesteld dat de leeftijdsgrenzen 3 keer zijn overtreden binnen een periode van 12 maanden.

•             De gemeenten houden toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet. Nu is de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) hiervoor verantwoordelijk. De Handreiking Drank- en Horecawet helpt gemeenten bij de uitvoering van hun nieuwe taken.

Overige wetgeving rond alcohol

•             Openbare dronkenschap en de verstoring van de openbare orde in staat van dronkenschap zijn strafbaar. Dit staat in Wetboek van Strafrecht.

•             Ook is het verboden alcohol te schenken aan iemand die zichtbaar dronken is volgens het Wetboek van Strafrecht.

•             De Wegenverkeerswet bepaalt dat bestuurders niet meer dan 0,5 promille alcohol in het bloed mogen hebben. Voor beginnende bestuurders ligt deze grens lager, op 0,2 promille.

•             Tussen 6.00-21.00 uur mogen tv en radio geen reclame voor alcohol aanbieden. Dit staat in de Mediawet.

Een brief van de staatsecretaris over de wijzigingen en een aantal handreikingen voor evenementen en gemeenten bevinden zich rechts.  

 


Gerelateerd nieuws

Meer