Deze website maakt gebruik van cookies.

370 modelovereenkomsten goedgekeurd door Belastingdienst

06-09-2016

De Belastingdienst heeft tot dusver 370 voorgelegde modelovereenkomsten goedgekeurd. In totaal zijn er 4481 contracten voorgelegd. Dit blijkt uit een WOB-verzoek van MKB Belangen.

Procedures worden door indieners stopgezet, de helft is nog in behandeling en modelovereenkomsten zijn afgekeurd. Dit laatste komt vooral doordat de Belastingdienst op basis van die ingediende overeenkomsten niet overtuigd is van de zelfstandigheid. Feit is dat veel mensen de afgelopen jaren onterecht middels een VAR-verklaring hebben kunnen werken. Zij genoten fiscale voordelen waar ze eigenlijk geen recht op hadden. Werkgevers (in alle sectoren) maakten graag gebruik en/of misbruik van die situatie. Die praktijken werken door in de teksten van de ingediende modelovereenkomsten.

Modelovereenkomst technici
De VNPF heeft samen met andere brancheverenigingen uit de kunst- en cultuursector een modelovereenkomst voor technici voorgelegd. Hierover zijn we nog in gesprek met de Belastingdienst. Als er nieuws is, worden onze leden geïnformeerd.

Wanneer is iemand een zelfstandige volgens de Belastingdienst?
De komende tijd is het belangrijk dat opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar om de tafel gaan zitten. Samen moet worden beoordeeld in hoeverre er volgens de Belastingdienst sprake is van zelfstandigheid. Dat is vele malen belangrijker dan het hebben van een modelovereenkomst. Een uitkomst kan zijn dat een opdrachtnemer eigenlijk gewoon in loondienst hoort te werken.

Als er overduidelijk sprake is van zelfstandigheid en er geen gezagsverhouding bestaat, is een modelovereenkomst niet eens nodig. Om te kunnen bepalen of er sprake is van zelfstandigheid, heeft de Belastingdienst veel hulpmiddelen en informatie ter beschikking gesteld. Op deze pagina vind je aan de rechterzijde een selectie daarvan.