Deze website maakt gebruik van cookies.

Aanbevelingen Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur

03-03-2015 | Bron: RRKC

Het huidige Cultuurplan remt vernieuwing en moet op de lange termijn op de schop. Een flink aantal conclusies over verschillende kunstdisciplines staan in de op 17 februari verschenen Sectoranalyse 2015 van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur.

Laat kunstinstellingen zelf bepalen waarin ze onderscheidend zijn en zich verhouden tot de stad én de (inter)nationale markt. Geef niet alleen vierjarige subsidies, maar ook financiering voor één, twee of meer dan vier jaar. Verleid tot samenwerking maar maak het niet tot een beoordelingscriterium voor subsidies. Dat zijn enkele aanbevelingen van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur in zijn vierjaarlijks onderzoek naar de cultuursector.

Voorzitter van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC), Melanie Post van Ophem, overhandigde in de Rotterdamse Schouwburg het eerste exemplaar van de Sectoranalyse 2015 aan wethouder Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport Adriaan Visser. Elke vier jaar inventariseert de Raad hoe het er voor staat met de Rotterdamse kunst- en cultuursector. Voor het rapport voerde de raad maar liefst 21 gesprekken met 340 deelnemers, waaronder kunstenaars, jonge culturele ondernemers en grote Cultuurplaninstellingen. Met de Sectoranalyse wil de Raad actuele informatie over de sector aanleveren, als voedingsbodem voor de Uitgangspuntennota. Daarbij doet de RRKC aanbevelingen zowel aan de sector als de gemeente.

Lees hier meer.