Deze website maakt gebruik van cookies.

Aanpassing aanpak talentontwikkeling

24-10-2014 | Bron: VNPF

Minister Bussemaker komt tegemoet aan de kritiek vanuit het kunstenveld op de uitwerking van haar visie op talentontwikkeling. Zij heeft daarover op 23 oktober een brief aan de Tweede Kamer gezonden. 

Op 29 augustus jl. stuurde de minister haar Visiebrief over talentontwikkeling in de cultuursector aan de Tweede Kamer. De kunstsector was blij met de visie van de minister op talentontwikkeling, maar voorzag in de door haar voorgestelde uitwerking meer bureaucratie en te weinig meerwaarde waarvoor het was  bedoeld: nieuw aankomend talent. Een alternatief voorstel, opgesteld door de kunstsector zelf en ondertekend door kunstenaars, organisaties en brancheverenigingen (waaronder de VNPF), en bovendien ondersteund door een breed gedragen motie van D66 en SP, heeft tot nieuw overleg met de kunstsector en uiteindelijk tot verbeteringen geleid.