Deze website maakt gebruik van cookies.

Actuele updates afzet boek en bioscoopbezoek

27-03-2014 | Bron: Boekmanstichting

De Cultuurindex Nederland 2013 levert belangrijke inzichten over consumentengedrag, arbeid, organisatie en geldstromen in de cultuursector, en over maatschappelijk draagvlak voor kunst en cultuur.

Eens per twee jaar verschijnt een nieuwe volledig geactualiseerde editie. Gelukkig komen er in de tussentijd veel nieuwe cijfers beschikbaar, waarmee de Cultuurindex Nederland op deelgebieden direct wordt geactualiseerd. Dit is inmiddels gebeurd voor het ‘aantal verkochte boeken’, zowel fysiek als digitaal (pijler Participatie/consumptie) en het bioscoopbezoek (pijler Participatie/bezoek). Daarnaast is ook in kaart gebracht hoe het aandeel Nederlandse film zich verhoudt tot de buitenlandse films (pijler Concurrentiekracht/internationaal).