Deze website maakt gebruik van cookies.

Afschaffing 6% btw-tarief bedreiging voor cultuur en entertainmentsector

07-04-2015 | Bron: VNPF

VNPF pleit voor behoud van het lage btw-tarief en lagere lasten op arbeid. Een belangrijk onderwerp van gesprek is de wens van het kabinet om in de belastingherziening het 6% btw-tarief af te schaffen met als gevolg een hoger tarief van 21%. Een slechte zaak volgens de gehele vrijetijds- en entertainment en cultuurindustrie. Volgens berekeningen gaat dat tienduizenden banen kosten .

Hoorzitting Belastingherziening
De Tweede Kamer-hoorzitting op 25 maart over de belastingherziening heeft geen concreet resultaat opgeleverd. Uitgangspunt van het nieuwe belastingstelsel is minder lasten en netto meer overhouden. Een belangrijke zet als je de werkgelegenheid voorop stelt. Dat vinden ook de grotere werkgeversverenigingen als VNO-NCW en MKB-Nederland, bij de laatste is de VNPF aangesloten. Over hoe je dat precies vorm geeft en waar je het geld via belastingen dan wel vandaan haalt, blijven de politieke meningen verdeeld. Wel lijken alle partijen te beseffen dat het belastingstelsel niet te snel veranderd moet worden. Voordat je aan de btw zit, zouden eerst de lasten op lager betaalde arbeid verlaagd en de toeslagen veranderd moeten worden.

Visie experts: ook btw is belasting op arbeid
Tijdens de hoorzitting gaven centrale organisaties en wetenschappers hun visie op de voorgenomen veranderingen. Zij stellen onder meer dat arbeidskosten ook toegevoegde waarde is waarover btw wordt berekend. Daarom is in hun visie btw ook een belasting op arbeid. Verhoog je de btw in sectoren die nu het 6% tarief hanteren en arbeidsintensief zijn, dan moet je vooral daar de lasten op arbeidsloon verlagen. Bijvoorbeeld tot aan het modale loon, vindt KHN. Ook het woud aan toeslagen en heffingskortingen moet dan op de schop om daarvoor geld vrij te maken.

Toekomst
Als het geld niet uit een hogere btw komt, moet je dan de winstbelasting verhogen? Het laatste woord over de belastingherziening is nog niet gesproken. In de toekomst gaat het ook over alle aspecten van de winstbelasting, een eenvoudig uniform btw-tarief, loon- en inkomstenbelasting zonder de wirwar aan toeslagen en heffingskortingen, belasting op vermogen, milieubelasting op natuurlijke grondstoffen als olie en gas en de lokale belastingen als de OZB.

'Slecht plan'
Gastvrij Nederland, waarbij de VNPF is aangesloten via de Federatie Cultuur, is voor behoud van het lage btw-tarief en lagere lasten op arbeid. Een paar jaar terug heeft de VNPF met een aantal andere koepels in de cultuur nog geprocedeerd tegen de staat om de verhoging van de btw op toegangsbewijzen ongedaan te krijgen. Destijds is berekend dat alleen die verhoging al een omzetdaling van 10% als gevolg zou hebben.

Vernietigende conclusies NYFER
Het kabinet verkoopt de hogere opbrengst van de btw over heel Nederland als een lastenverlichting en verwacht dat de belastingherziening 100.000 nieuwe banen oplevert. Daar wordt stevig aan getwijfeld. Het NYFER-onderzoek laat zien dat ruim de helft daarvan op voorhand al teniet wordt gedaan in de gastvrijheidssector. Er lijkt  geen sprake van lasten verlichten, alleen van verschuiven.

Minder werk, belasting en hogere kosten sociale zekerheid
Het afschaffen van het 6% btw-tarief vernietigt 55.000 banen in de gastvrijheidssector. En zoals we ook in andere EU-landen zien zal de btw-opbrengst tegenvallen, en ook de kosten van sociale zekerheid zullen hoger uitvallen dan verwacht. Terwijl het onafhankelijk bewezen is dat het herinvoeren van verlaagde btw juist weer banen oplevert, btw-opbrengsten verbeteren en de kosten van sociale zekerheid lager zijn door meer banen. Dat zijn de conclusies uit het rapport van het onafhankelijke onderzoeksinstituut NYFER dat is uitgevoerd in opdracht van alle partners van Gastvrij Nederland. De gastvrijheidseconomie biedt nu nog veel banen en kansen.

Minder echte omzet en geen groei
Bij afschaffing van het 6% btw-tarief leveren de horeca en andere partners in de gastvrijheideconomie zoals recreatie, musea en cultuur zo’n 1,5 miljard euro aan omzet in. Door een hogere btw stijgt de consumentenprijs, waardoor de feitelijke horecaomzet daalt. Bij gelijke bestedingen van de consument, valt er in de horeca zo’n miljard euro aan omzet weg. De economische koek wordt niet groter. De ruim 1,5 miljard euro lastenverzwaring komt nooit meer een-op-een bij ons terug via lastenverlichting. De verschillen tussen Nederland en buurlanden worden weer groter. Het risico van omzet die weglekt is in de grensstreek al gebleken bij de accijnsverhogingen.

Belastingherziening
Het kabinet verkent de belastingherziening. Meer belasten op consumeren (btw), meer gemeentebelastingen, meer milieubelastingen en wat minder inkomstenbelasting. Per saldo zijn dat net zo veel lasten. Voor het zomerreces komt het kabinet met een uitwerking van de belastingherziening.