Deze website maakt gebruik van cookies.

Algemene Rekenkamer onderzoekt Bezuiniging op cultuur: realisatie en effect

16-02-2015 | Bron: Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer onderzoekt in “ Bezuiniging op cultuur: realisatie en effect “ in hoeverre er op basis van beschikbare informatie zicht is op de realisatie en de gevolgen van de maatregel Cultuursubsidies uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte/Verhagen.

Het zwaartepunt van de bezuiniging ligt op een herinrichting van de Culturele Basisinfrastructuur (BIS), waaruit culturele instellingen en rijkscultuurfondsen (meerjarige) subsidies ontvangen, vanaf 2013. Minister Bussemaker formuleert in het voorjaar van 2015 de uitgangspunten voor de nieuwe vierjarige BIS-periode (2017-2020). Bij deze voorbereidingen van de nieuwe BIS zou er actuele informatie beschikbaar moeten zijn over de gevolgen van de bezuiniging op cultuur en de hiermee samenhangende herinrichting van de BIS. Uit het rapport blijkt dat dit nog niet het geval is. 

Lees hier meer over het onderzoeksrapport.

Lees hier het persbericht. 

In de biljage van dit bericht vind je het verslag 'Bezuiniging op cultuur'.