Deze website maakt gebruik van cookies.

Auteursrecht op recensies

22-02-2011 | Bron: VSCD

Een aantal theaters zijn door Banning advocaten aangeschreven wegens vermeend inbreuk op het auteursrecht op recensies van een aantal kranten.

Het zou namelijk niet geoorloofd zijn om recensies en interviews uit kranten en bladen integraal over te nemen op de website van het theater. Over het algemeen wordt uitgegaan dat het is toegestaan 10% tot 15% van de totale hoeveelheid tekst op de website te plaatsen, waarbij tevens de bron van het betreffende stuk dient te worden vermeld. BPP en VSCD onderzoeken, in samenwerking met de NAPK, de mogelijkheden voor eventuele collectieve oplossing met de uitgevers. Ook is een notitie omtrent deze problematiek in de maak die binnen afzienbare tijd uit zal gaan. Tot die tijd luidt het advies na te gaan of eventuele recensies op de website binnen de hierdoor genoemde kaders vallen en deze daar waar nodig aan te passen. Let hierbij ook op volledige recensies die in het verleden op de website hebben gestaan en nu nog rondzweven op het internet.