Deze website maakt gebruik van cookies.

Beantwoording vragen over de effecten van de bezuinigingen op de culturele sector

19-03-2014 | Bron: Rijksoverheid.nl

Op de website van de Rijksoverheid staan de antwoorden gepresenteerd van Minister Bussemaker (OCW) op de vragen van de Eerste Kamer naar aanleiding van haar brief, waarin zij de voornaamste ontwikkelingen in de culturele sector, alsmede een eerste beeld van de gevolgen van de bezuinigingen op de culturele sector schetste.

Lees de antwoorden hier.