Deze website maakt gebruik van cookies.

Bedreigingen en kansen voor cultuur

20-02-2014 | Bron: VNG

Rijk en provincies bezuinigen per 2013 ongeveer 23% op cultuur. Dit leidt tot gaten in de infrastructuur en afwenteling op gemeenten. Ook worden gemeenten geconfronteerd met kortingen via het gemeentefonds en de decentralisaties. En er komt nieuwe bibliotheek- en erfgoedwetgeving. Maar er zijn ook kansen.

Onze ledenbrief ‘Aandachtspunten voor gemeentelijk cultuurbeleid’ laat dat zien.

Zie ook de publicatie van de VNG:  aandachtspunten voor gemeentelijk cultuurbeleid