Deze website maakt gebruik van cookies.

Belastingdienst markeert belangrijke artikelen in modelovereenkomsten

10-12-2015 | Bron: rendement.nl

De fiscus gaat in de voorbeeldovereenkomsten (dit stelsel dient ter vervanging van de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR)) aangeven welke artikelen van belang zijn voor de beoordeling van de arbeidsrelatie. 

Staan deze artikelen in de gebruikte overeenkomst, dan is de opdrachtgever in principe geen loonheffingen verschuldigd. In de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties is de vervanging van de VAR door het stelsel van voorbeeldovereenkomsten geregeld. Op de website van de Belastingdienst vindt je verschillende algemene modelovereenkomsten, voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen en individuele overeenkomsten. De mede door VNPF ontwikkelde modelovereenkomsten zijn reeds goedgekeurd en op de site van de belastingdienst terug te vinden. Recent heeft de Belastingdienst in de overeenkomsten gele markeringen opgenomen. De gemarkeerde artikelen bevatten de voorwaarden die van belang zijn bij het bepalen of sprake is van een dienstbetrekking. Deze markeringen zijn niet opgenomen in de individuele overeenkomsten.

Gemarkeerde artikelen niet veranderen
Opdrachtnemer en opdrachtgever moeten volgens deze gemarkeerde voorwaarden gaan werken. Deze voorwaarden mag je als opdrachtnemer of opdrachtgever dus niet veranderen. Deze vrijheid heb je wel voor de andere artikelen in de overeenkomst. Daarbij geldt wel dat de aangepaste artikelen niet in strijd mogen zijn met de gemarkeerde artikelen. Het is de bedoeling dat partijen de voorbeeldovereenkomsten daardoor in meer gevallen kunnen toepassen. Binnenkort verschijnt er ook een overzicht van de bepalingen die leiden tot het oordeel wel of geen dienstbetrekking.

Introductie overeenkomsten verloopt in drie fases
De introductie van het stelsel van voorbeeldovereenkomsten zal in drie fases verlopen. De voorbereidingsfase loopt tot 1 april en in die periode kan de opdrachtnemer nog een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) gebruiken. Per 1 april verdwijnt de VAR en moeten opdrachtgever en opdrachtnemer het stelsel van voorbeeldovereenkomsten gaan toepassen (implementatiefase). De Belastingdienst zal dan nog terughoudend zijn met de handhaving. Per 1 januari 2017 moeten opdrachtnemer en opdrachtgever echt gaan werken met de goedgekeurde overeenkomsten.

Als de opdrachtgever bij het werken met een zelfstandige zonder personeel (zzp'er) heb je volgens de Wet deregulering beoordeling arbeidsrealties de keuze uit twee mogelijke contractvormen. Voor VNPF-leden heeft het bureau heldere handreikingen beschikbaar met meer informatie over de nieuwe wet. Indien je deze wilt ontvangen dan kun je een mail sturen naar info@vnpf.nl