Deze website maakt gebruik van cookies.

Bijeenkomsten over rol provincie inzake cultuureducatie & cultuurparticipatie

02-02-2015 | Bron: LKCA

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) organiseert begin maart 3 bijeenkomsten (o.a.. in TivoliVredenburg en 013) over de rol van de provincie inzake cultuureducatie en cultuurparticipatie.

Op 18 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Het LKCA organiseert de bijeenkomsten in samenwerking met het Fonds voor Cultuurparticipatie, Kunsten '92 en de Raad van twaalf.

Lees hier meer.