Deze website maakt gebruik van cookies.

Brief G9 aan Bussemaker over samenwerking rijk en grotere gemeenten

04-05-2015

De wethouders Kunst en Cultuur van negen steden, de zgn. G9, hebben samen een brief naar minister Bussemaker (OC&W) gestuurd. De steden willen een voortrekkersrol nemen in het verstevigen en uitbouwen van cultuur in de steden en daarvoor op een andere manier met het rijk samenwerken. 

Dit past bij Agenda Stad, een platform waarin rijk en steden al samenwerken om de ontwikkeling van de steden (inter)nationaal te bevorderen. De wethouders sluiten daarbij aan bij de Raad voor Cultuur. De Raad voor Cultuur, zo staat in de brief, onderkent het steeds groter wordende belang van steden in zijn Agenda Cultuur 2017 – 2020 en verder. 

Lees de brief.