Deze website maakt gebruik van cookies.

Brief minister Bussemaker: Meer geld voor talentontwikkeling

01-09-2014 | Bron: Ministerie van OCW

Vrijdag 29ste augustus heeft de Tweede Kamer de brief ‘Ruimte voor talent in het cultuurbeleid’ ontvangen. Hierin geeft Minister Bussemaker van het ministerie van OCW aan meer geld vrij te maken voor talentontwikkeling in de cultuur. 

In de brief is te lezen welk belang talent heeft en welke rol de overheid daarin zou moeten innemen.

Ook in de brief staat het onderzoek van Kwink Groep naar talentontwikkeling in de podiumkunsten en beeldende kunst.