Deze website maakt gebruik van cookies.

CDA pleit voor een hogere vrijwilligersvergoeding

10-12-2015 | Bron: rendement.nl

Het CDA pleit voor een verhoogde onbelaste vrijwilligersvergoeding en een gratis Verklaring omtrent gedrag (VOG) voor alle vrijwilligers in Nederland. 

Het CDA presenteerde deze voorstellen in de initiatiefnota ‘Vrijwilligers zijn kampioenen’. De partij pleit er onder andere voor om het thema vrijwilligerswerk beter op de kaart te zetten bij organisaties in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en voorbeelden van praktische mogelijkheden te bespreken. Andere aanbevelingen van de partij zijn:

  • Mogelijkheden voor vrijwilligerswerk in de WW uitbreiden door organisaties of evenementen toe te voegen die wel vrijwilligerswerk zijn, maar geen ANBI- of SBBI-status hebben.
  • Onderzoeken of het mogelijk is om de VOG voor alle vrijwilligers in Nederland gratis te verstrekken en het aanvraagproces zo simpel mogelijk te maken.
  • Het uurtarief van de vrijwilligersvergoeding verhogen. Deze bedraagt al jaren € 4,50 per uur. De uurvergoeding zou net als het minimumloon geïndexeerd moeten worden, waardoor die uitkomt op € 5,30 per uur.
  • De Belastingdienst zou de maximumbedragen in de vrijwilligersregeling elke vijf jaar moeten onderzoeken of ze nog wel juist zijn.
  • Voor vrijwilligers die seizoenswerk doen, zou een kwartaalmaximum binnen de vrijwilligersregeling moeten worden ingevoerd.
  • De vrijwilligersvergoeding voor bijstandsgerechtigde vrijwilligers zou gelijkgetrokken moeten worden met de normale vrijwilligersregeling. Daardoor stijgt de maximumvergoeding per maand van € 95 naar € 150 en de maximumvergoeding per jaar van € 764 naar € 1.500. 

Voor VNPF-leden heeft het bureau een handreiking beschikbaar met meer informatie over de vrijwilligersregeling en loonbelasting. Indien je deze wilt ontvangen dan kun je een mail sturen naar info@vnpf.nl.