Deze website maakt gebruik van cookies.

Checklist: waar moet je op letten? Wet werk en Zekerheid

02-06-2015 | Bron: MKB

Het eerste deel van de maatregelen van de Wet werk en zekerheid (Wwz) op het gebied van flexibel personeel is op 1 januari 2015 ingegaan, het tweede deel over ontslag en de ketenregeling op 1 juli 2015. Ben je er klaar voor en pas je de regels vanaf begin dit jaar toe? Zorg dat je niet in de problemen komt en gebruik deze checklist, hier moet je op letten.

Let op de aanzegtermijn
Laat tijdelijke medewerkers op tijd weten of hun contract wel of niet wordt verlengd. Heeft je medewerker een tijdelijk contract van zes maanden of meer? Dan moet je sinds 1 januari 2015 uiterlijk één maand voor het contract eindigt, schriftelijk laten weten of je het wel of niet gaat verlengen. Ook al eindigt het contract van rechtswege nog wel automatisch, als je niet aanzegt loop je het risico op een boete. Je medewerker heeft namelijk recht op een vergoeding van maximaal een maandsalaris, als hij hier zelf een beroep op doet binnen twee maanden na het einde van het contract. Bij niet aanzeggen geldt een vergoeding van een maandsalaris. Ben je te laat dan geldt de vergoeding naar rato, bijvoorbeeld drie weken te laat, is recht op drie weken salaris.

Eerste tijdelijk contract
Kies voor een eerste tijdelijk contract met een nieuwe medewerker een periode langer dan het standaard halfjaarcontract, al is het zes maanden en een dag of bijvoorbeeld zeven maanden. Dan mag je namelijk een proeftijd afspreken, bij contracten tot zes maanden mag dat niet meer.

Denk na over het verlengen van tijdelijke contracten
Geef je een medewerker maximaal drie verschillende tijdelijke contracten die elkaar binnen zes (nu drie) maanden opvolgen, dan ontstaat na een periode van twee (nu drie) jaar een vast contract. Dit geldt vanaf 1 juli 2015. Heb je iemand met een contract dat loopt tot september, dan zou je dat nu alvast nog een keer kunnen verlengen, als de handtekeningen maar vóór 1 juli zijn gezet.

Ook ontslagvergoeding voor tijdelijk personeel
Houd rekening met de transitievergoeding vanaf 1 juli, voor personeel dat twee jaar of langer bij je heeft gewerkt. Ook voor flexibel personeel als je een tijdelijk contract niet verlengd. Kijk ook naar de overgangsregeling en kosten die aftrekbaar zijn van de vergoeding bijvoorbeeld voor omscholing, dit moet je wel van tevoren afspreken met medewerker voor de kosten gemaakt worden!

Check je cao!
Valt je bedrijf onder een cao? Op veel maatregelingen uit de Wwz gelden bij cao nog tot 2016 uitzonderingen, bijvoorbeeld bij de transitievergoeding en het verlengen van tijdelijke contracten. Valt jouw bedrijf onder een cao met een afwijkende regeling op de ketenbepaling die al voor 1 juli 2015 van toepassing was? Dan gaat deze maatregel pas in bij het einde van de looptijd van deze cao of uiterlijk 1 juli 2016. Kijk dit daarom altijd na in de cao.

Zorg voor up-to-date personeelsdossiers
Met de nieuwe ontslagroute mag je niet meer kiezen of je het via het UWV doet of via de kantonrechter, bereid je voor met de 9 vragen over het nieuwe ontslag. UWV en de kantonrechter toetsen de grond voor ontslag op basis van schriftelijke stukken, het personeelsdossier. Hierin wordt bijgehouden hoe medewerkers functioneren en welke verbeterpunten en afspraken er zijn. Dit is nodig om de ontwikkeling van werknemers te sturen, maar ook bij ontslag. In een personeelsdossier zijn de belangrijke gegevens over een medewerker in één map gebundeld. Wil het UWV bijvoorbeeld bij ontslag van een werknemer weten welke actie is ondernomen om het gedrag van de medewerker aan te pakken, dan is dit snel terug te vinden. Maar ook als een medewerker al uit dienst is, kunnen externe instanties nog om bepaalde gegevens vragen. Het is dus van groot belang om een personeelsdossier up-to-date te houden.

Let op bij nul-uren contracten
In de overeenkomst kan worden opgenomen dat er tijdens de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst geen loondoorbetalingsplicht is. Dus als je een werknemer in een bepaalde week niet nodig hebt, hoef je geen loon te betalen. Maar waar je deze periode van zes maanden nu nog onbeperkt kan verlengen in de cao, mag dat na zes maanden niet meer als het om structurele werkzaamheden gaat. Alleen als het om werkzaamheden gaat die incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen. Voor nul-urencontracten gelden verder dezelfde regels uit de Wwz als bij andere flexcontracten, zoals de aanpassing ketenbepaling en de aanzegtermijn et cetera. Kijk ook hier goed naar de cao voor uitzonderingen.

Payroll medewerkers krijgen dezelfde rechten als reguliere medewerkers
Als je met een payrollbedrijf werkt, moet je de kleine lettertjes in de overeenkomst met de payroller goed lezen om te weten bij wie de ontslagrisico's liggen.

Lees alles over de Wet werk en zekerheid
Lees alles over de nieuwe regels na in het dossier Wet werk en zekerheid van MKB.