Deze website maakt gebruik van cookies.

Communicatie cruciaal bij transitieplan VAR

07-01-2016 | Bron: rendement.nl

In het transitieplan voor het uitfaseren van de Verklaring arbeidsrelatie en invoeren van het stelsel van modelcontracten voor de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers speelt voorlichting een centrale rol. Welke vormen neemt dit aan?

In de voorbereidingsfase en de implementatiefase van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties is goede voorlichting door de Belastingdienst heel belangrijk. In het transitieplan dat in november 2015 werd gepubliceerd, staat dat die voorlichting over de nieuwe werkwijze verschillende vormen aanneemt. De belangenorganisaties voor zelfstandigen en opdrachtgevers zijn er nauw bij betrokken. Zij kunnen bijvoorbeeld aangeven welke informatie ze in de voorlichting willen terugzien en helpen bij de verspreiding ervan. De informatie die deze organisaties zelf delen, wordt altijd met de Belastingdienst afgestemd, zodat alle voorlichting eenduidig  is.

Lees hier meer over de communicatie van de belastingdienst omtrent het transitieplan